From 1 - 10 / 711
  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende landschappelijke elementen binnen de provincie Utrecht

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende landschappelijke elementen binnen de provincie Utrecht

  • Deze service ontsluit kaartlagen die zijn opgenomen in de grondwatersysteembenadering binnen de provincie Utrecht. De systeembenadering geeft inzicht in de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen op het bodem- en grondwatersysteem.

  • Deze service ontsluit kaartlagen die zijn opgenomen in de grondwatersysteembenadering binnen de provincie Utrecht. De systeembenadering geeft inzicht in de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen op het bodem- en grondwatersysteem.

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende het onderwerp WION binnen de provincie Utrecht.

  • kaartlagen voor de Service Tercera

  • Deze service bevat de themalagen uit de Grootschalige Topografie (BGT) binnen de provincie Utrecht

  • Deze service ontsluit de begrenzing van de landschappen binnen de provincie Utrecht en de onderverdeling in deelgebieden zoals opgenomen in de kwaliteitsgids Utrechtse landschappen

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende het onderwerp fauna binnen de provincie Utrecht

  • Deze service ontsluit kaartlagen afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Het betreft vestigingen van bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht waar betaalde arbeid wordt verricht. Naast locatie is de bedrijfsactiviteit en de werkgelegenheid bekend.