From 1 - 10 / 279
 • Verspreiding en verspreidingsgebied van habitattypen in habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

 • Fugro INSPIRE dowload service voor Nutsdiensten en overheidsdiensten gebaseerd op template NL profiel op ISO 19119 v1.2.1

 • De kaart is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De gegevens zijn door de basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs zelf aangeleverd. De kleuren op de kaart geven een indicatie of er asbest in een schoolgebouw aanwezig kan zijn. Neem contact op met de schooldirectie voor een actueel beeld van asbestsituatie. Dit kan gewijzigd zijn omdat het inventariseren van asbest een continu proces is en er nog veel asbestinventarisaties op scholen plaatsvinden. Is het gebouw op de kaart hierboven geel gekleurd? Dan heeft de schooldirectie de resultaten van de asbestinventarisatie en kunnen zij u meer vertellen over eventuele lokale risico's en de beheersmaatregelen die ze hebben genomen.

 • Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie dataset van Nederland serveert. De versie is EU2018.

 • Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

 • Categories  

  Deze Download service bevat gegevens over zwemwaterlocaties en kwaliteit van www.zwemwater.nl. Deze Download service is ingericht voor het INSPIRE thema Milieubewakingsvoorzieningen (Environmental monitoring facilities).

 • TPG INSPIRE dowload service voor Nutsdiensten en overheidsdiensten gebaseerd op template NL profiel op ISO 19119 v1.2.1

 • Deze service bevat de spoorverbindingen, inclusief kilometreringspunten, stations en overwegen.

 • Categories  

  Het kaartmateriaal en bijbehorende administratieve gegevens worden regelmatig bijgewerkt. De kaarten zijn openbaar. RVO (ex- Agentschap NL) streeft naar correcte en actuele informatie op deze site. De getoonde informatie kan echter onjuiste of onvolledige informatie bevatten. RVO (ex-Agentschap NL) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van de getoonde informatie.

 • Systemen voor stedelijk water met kenmerken gericht op beheeractiviteiten