From 1 - 10 / 523
  • Deze terugmeldingenservice bevat alle recente meldingen op aeronautische (luchtvaart) obstakels (AERO). Dit zijn obstakels voor de luchtvaart met een minimale hoogte van 15 meter/50 feet vanaf de grond, zoals gebouwen, windturbines en zendmasten. De service toont de locatie, inhoud en status van de meldingen en wordt real-time bijgewerkt.

  • De WMS service postcode4 statistieken 2019 bevat statistische gegevens voor het numerieke deel van de postcode voor het jaar 2019. In juni 2023 zijn gegevens over de jaren 2019, 2020 en 2021 aangevuld, het jaar 2022 is toegevoegd. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid voor over beschikbaar. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019

  • Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens per volledige postcode. In juni 2023 zijn gegevens over de jaren 2019, 2020 en 2021 aangevuld, het jaar 2022 is toegevoegd. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Een jaar is aangevuld voor zover de gegevens van het peilmoment beschikbaar waren. De jaren 2020 en 2019 bevatten alle onderwerpen. De cijfers voor de meeste onderwerpen zijn standgegevens per 1 januari. Over energiegebruik, huishoudinkomen en aantal geboorten hebben de cijfers betrekking op het gehele jaar. Van de recentere jaren 2022 en 2021 zullen niet direct alle gegevens beschikbaar zijn, deze worden jaarlijks aangevuld. Hoewel alle postcodevlakken aanwezig zijn bevatten alleen die postcodevlakken gegevens over personen waarin over minimaal vijf inwoners gepubliceerd wordt en/of gegevens over woningen waarvan over minimaal vijf woningen gepubliceerd wordt. De begrenzing van de postcodevlakken is afkomstig van de ESRI postcode kaart. Deze publicatie is van juni 2023. Lees voor meer informatie over de onderwerpen in de postcodepublicatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019 Lees voor informatie over het verkrijgen van het bestand: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode

  • De WMS service postcode6 bevat statistische gegevens per postcode vanaf 2015. Met ingang van maart 2021 zijn gegevens over het jaar 2020 toegevoegd en zijn het aantal gegevens van de jaren 2019, 2018 en 2017 aanzienlijk uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018

  • De WMS service postcode6 bevat statistische gegevens per postcode vanaf 2015. Met ingang van maart 2021 zijn gegevens over het jaar 2020 toegevoegd en zijn het aantal gegevens van de jaren 2019, 2018 en 2017 aanzienlijk uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018

  • Geeft de locaties van de zonneparken weer als vlak. Het gaat om zonneparken die gerealiseerd, vergund, dan wel een lopende vergunningaanvraag hebben. Statusinformatie is bepaald in februari 2023.

  • Het bestand vierkant 500 meter bij 500 meter bevat alle vierkanten van 500 meter bij 500 meter gelegen boven land van Nederland, aangevuld met grotere wateren. De dataset bevat een kolom waarvan de naam de EPSG-code vermeld van de projectie van het onderliggend gebied waarop de vierkanten als rechthoekig net betrekking hebben (Voor RD new is dat 28992) en de grootte van het vierkant (500 meter bij 500 meter). Aan ieder vierkant wordt een codering toegekend afgeleid van het linksonderpunt van het vierkant, opgebouwd uit een Oost en een Noord coördinaat. Zowel de x-coördinaat als de y-coördinaat van het linksonderpunt is een veelvoud van 500 meter en wordt weergegeven in hectometers. De y-coördinaat wordt weergegeven als N(orth) en de x-coördinaat als E(ast).

  • Binnen de verstedelijkingsgebieden zijn 17 grootschalige NOVEX woningbouwlocaties vastgesteld. Deze woningbouwlocaties liggen allemaal in de 7 NOVEX-(verstedelijkings)gebieden en zijn veelal de grootschalige, dragende gebiedsontwikkelingen in deze gebieden. Met de ontwikkeling van deze locaties wordt dus ook een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de NOVEX-gebieden gegeven. In de dataset zijn geen aantallen te bouwen woningen opgenomen. Deze dataset is enkel bedoeld om de ligging van de grootschalige NOVEX woningbouwlocaties te tonen.

  • De WMS service postcode4 statistieken 2020 bevat statistische gegevens voor het numerieke deel van de postcode voor het jaar 2020. In juni 2023 zijn gegevens over de jaren 2019, 2020 en 2021 aangevuld, het jaar 2022 is toegevoegd. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid voor over beschikbaar. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019

  • Dit zijn de Landschapsbeheertypen van de Ambitiekaart van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Dit bestand is gemaakt om getoond te worden in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan. Bij uitlevering kan beter het bestand met de volledige Ambitiekaart gebruikt worden dan dit bestand.