From 1 - 10 / 188
 • De provincie Utrecht is opgedeeld in deelgebieden. Per deelgebied is in het natuurbeheerplan beschreven wat de ontstaansgeschiedenis is en wat de ambities zijn die wij willen bereiken.

 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan is de begrenzing van toeslaggebieden. Deze objectklasse wordt gebruikt om aan te geven op welke gebieden een extra beheertoeslag kan worden aangevraagd. De toeslagen kunnen bestaan uit vaarland, en/of gescheperde schaapskuddes.

 • Categories  

  INSPIRE Transport Netwerken-Kabelbanen webservices is gebaseerd op de INSPIRE dataset voor Transport Netwerken. Deze informatie is afkomstig uit het bestand TOP10NL en gegenereerd met behulp van ETL tooling.

 • Categories  

  Drijvende markeringen en Vaste markeringen.

 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2022 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In de ambitie laag is per gebied concreet aangegeven wat de ambitie is voor dat gebied. Wij hanteren hiervoor prioriteiten, deze prioriteiten dienen op basis van de tekst in het natuurbeheerplan bekeken te worden.

 • Het zoekgebied voor waterbeheerdiensten is analoog aan de leefgebieden voor natuurdoelen. Per beheergebied is aangegeven waar waterbeheerdiensten kunnen worden ingezet om de natuurdoelen te bereiken.

 • Categories  

  Web Mapping service (WMS) van het verkeersscheidingsstelsel Noordzee waarin de volgende lagen zijn opgenomen: begrenzing, seperatiezones, vaargeulen per type entiteit, ankergebieden, kilometreringlabels

 • Categories  

  INSPIRE Transport Netwerken-Kabelbanen webservices is gebaseerd op de INSPIRE dataset voor Transport Netwerken. Deze informatie is afkomstig uit het bestand TOP10NL en gegenereerd met behulp van ETL tooling.

 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken betreft door overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw

 • Categories  

  INSPIRE Vervoersnetwerken-Waterwegen webservices is gebaseerd op de INSPIRE dataset voor Vervoersnetwerken. Deze informatie is afkomstig uit het bestand TOP10NL en gegenereerd met behulp van ETL tooling.