Zoeken
 
From 1 - 10 / 603
  • De dataset bevat de Lden geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2016). De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2016 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

  • Buffer van 200 meter om de trajectplanning ten behoeve van I-assets voor het maken van selecties per traject. De N420 ontbreekt nog.

  • Totaalkaart GES-score contouren voor alle milieuaspecten en bronnen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog niet alle data beschikbaar.

  • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 categorien: Ziekenhuizen, Scholen en dagverblijven voor jeugd, Verpleeg en verzorgingshuizen.

  • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT). Deze dataset bevat de door de Provincie Utrecht beheerdere cultuurhistorische data. Zie ook 'Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrecht (CHAT) - vlakken' en 'Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrecht (CHAT) - punten'. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT). Deze dataset bevat de door de Provincie Utrecht beheerdere cultuurhistorische data. Zie ook 'Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrecht (CHAT) - lijnen' en 'Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrecht (CHAT) - vlakken'. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Gebied dat is beschreven in de aanvraag die is ontvangen door De Minister van Economische Zaken en Klimaat voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied genaamd Utrecht, Amersfoort en Renkum (zowel binnen als buiten provincie Utrecht), Eemland en Ede

  • Indicatieve ligging van de te realiseren snelfietsroutes (zonder prioriteit) zoals vastgelegd in het Realisatieplan fiets. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Weergave van de P95 van loodgehalten in categorien (buiten de gemeenten Utrecht en Amersfoort).