From 1 - 10 / 356
  • Dit bestand bevat de breuken op het niveau van het Trias (NLOG.nl). Het Trias is een periode in de geologische tijdschaal van ongeveer 251,9 tot 201,3 miljoen jaar geleden (Ma). De naam wordt in de stratigrafie ook gebruikt voor het systeem van gesteentelagen met deze ouderdom.

  • Selectie van de wegdelen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het beheertype is dat op dit moment in het veld aanwezig is.

  • Een rol is een rol van een kabel die in de grond blijft voor eventuele latere werkzaamheden.

  • Overzicht van het nieuwe fietsroutenetwerk (Kromme Sturen Routes) voor de sportieve fietser in Overijssel. De routes worden uitgezet door de Stichting 365 dagen fietsen in Overijssel in samenwerking met tour- en fietsclubs in de betreffende regio’s. Deze kennen de routes en wegen in hun gebieden als geen ander. Op dit moment zijn de volgende routes opgenomen in deze dataset - Sallands Steilste (Sallandse Heuvelrug) - Wind in de Kop (Kop van Overijssel) - Twentse Tijdrit (Noord Twente) - Vals Plat Gevecht (Vechtdal) - Los op 't Ros (Zuid Twente). De routes zijn ongeveer 100 km. lang.

  • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 is de begrenzing van natuurterreinen aangegeven. Voor elk type begrenzing gelden andere mogelijkheden. Kijk hiervoor in het natuurbeheerplan.

  • Selectie van de verkeerslichten uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  • Bij geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen (>1500 m) gebruikt om huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug in de bodem gebracht. Voor geothermie kan in Overijssel gebruik worden gemaakt van de Slochteren Formatie en de Onder Detfurth Zandsteen Member. Op deze kaart is de ingeschatte temperatuur van het te produceren water uit de Onder Detfurth Zandsteen weergegeven. De temperatuur is uitgerekend op basis van een geothermische gradiënt van T = 0,000002*z2 + 0,0291*z +10, en hangt af van de diepte (z) van de formatie.

  • Selectie van de telpunten uit de BGT.

  • Weergave van de P95 van loodgehalten in categorien (buiten de gemeenten Utrecht en Amersfoort).