From 1 - 10 / 128
  • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

  • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

  • Resultaat uit de energietransitie analyse door Overmorgen

  • Kaartlaag met boringen die zijn uitgevoerd in een bodemonderzoek. Ook vindt u hier per boring de uitgevoerde analyses met resultaat. Niet alle boringen zijn geanalyseerd. Het kan ook voorkomen dat er geen analyseresultaten zijn. Indien er alleen analyses aanwezig zijn van Koper, lood en PAK. Dan zijn er mogelijk meer analyses aanwezig. Indien lood hoger is dan 370 wordt U geadviseerd om contact met vervuilde grond tegen te gaan. Informatie over te nemen maatregelen vindt u op www.zaanstad.nl https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1118&mNch=3536843

  • Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.

  • Meetpunten van de sensoren van het GladheidsMeldSysteem (GMS). Deze meetpunten staan langs de provinciale wegen in Overijssel. De sensoren in het wegvak meten de temperatuur van het wegdek en de lucht. Ook worden dauwpunt, luchtvochtigheid, geleidbaarheid en zoutwaarden gemeten. Bij de meetpunten die zijn geplaatst bij Lonneker, Goor en Eesveen wordt ook de temperatuur onder het asfalt gemeten. Deze metingen worden uitgevoerd op ongeveer 40 centimeter diepte onder het asfalt. Dit om te zorgen dat de sensoren niet bevriezen. De gegevens worden onder meer gebruikt om in te schatten of er gladheid kan optreden. De gegevens worden om de 5 minuten verzonden naar de GMS-server en deze worden gepresenteerd via een webapplicatie.

  • Deze kaart toont de cumulatieve dikte van de kleilagen in de holocene ondergrond in meters. Deze informatie is gebruikt bij het bepalen van de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Deze kaart toont de cumulatieve dikte van de zandlagen in de holocene ondergrond in meters. Deze informatie is gebruikt bij het bepalen van de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Betreft grenzen van de rioolstelsels en/of gebieden.