Zoeken
 
From 1 - 10 / 250
  • Bestand met trailerhellingen in Fryslân

  • Punten die voorkomen op de Visiekaart van de Structuurvisie RO. Deze laag bevat Luchthavens en Pretparken.

  • Bestand met watervlak identiteiten opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale cultuurhistorische identiteiten. De dragers van deze identiteiten zijn de DNA structuren. De kaart ‘Het Gelders DNA’ geeft voor de verschillende Belvoirgebieden de cultuurhistorische identiteitsdragers weer. De provincie zet zich in om dit DNA te behouden, versterken en te ontwikkelen. Vastgesteld PS : 23-02-2009.

  • Economische kennisclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen "Metropolitane regio", "Economisch kenniscluster" en "Indicatie economisch cluster buiten Brabant".

  • De Provincie Utrecht heeft in 2006 met het Provinciaal Verkeers Milieu Model (PVMM) de geluidsbelasting afkomstig van provinciale wegen bepaald. Deze gegevens zijn een vervolg op deze berekening en bevatten de geluidsbelasting (Lden) voor 2009.

  • Bestand met grens en bebouwing identiteiten opgenomen in de zogenaamde In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale cultuurhistorische identiteiten. De dragers van deze identiteiten zijn de DNA structuren. De kaart ‘Het Gelders DNA’ geeft voor de verschillende Belvoirgebieden de cultuurhistorische identiteitsdragers weer. De provincie zet zich in om dit DNA te behouden, versterken en te ontwikkelen. Vastgesteld PS : 23-02-2009.

  • Onder Delfts Rood worden verstaan vooral woningen - in paartjes, rijtjes of groepjes - maar ook andere onderkomens zoals scholen en kerken, die allemaal kort na de oorlog gebouwd zijn (vooral tussen 1947 en 1952), van rode baksteen. Nu de huizen in veel gevallen niet meer voldoen aan de moderne eisen, dreigt een flink deel te verdwijnen. De kaart toont de locatie van dit type bebouwing in Fryslan.

  • De Provincie Utrecht heeft in 2006 met het Provinciaal Verkeers Milieu Model (PVMM) de geluidsbelasting afkomstig van provinciale wegen bepaald. Deze gegevens zijn een vervolg op deze berekening en bevatten de geluidsbelasting (Lnig) voor 2009.

  • De dataset bevat de historie van het vaarwegenstelsel in de provincie Fryslân. Getoond wordt de loop van de vaarwegen, zowel de actuele loop, als afsnijdingen en gedeeltelijke dempingen van de vroegere loop. Tevens bevat het bestand onder andere informatie over: het jaar van aanleg van de vaarweg, de functie door de eeuwen heen van de vaarweg, de reden waarom de vaarweg of waterweg destijds is aangelegd, het huidige gebruik van de vaarweg, gehanteerde bronnen en eventuele overige bijzonderheden aangaande historie van de vaarweg.

  • Kaartlaag met te verwachten gemiddelde bodemkwaliteit