From 1 - 10 / 104
  • The National Oceanographic Data Committee (NODC) of the Netherlands is the national platform for exchange of oceanographic and marine data and information, and for advisory services in the field of ocean and marine data management. The overall objective of the NODC is to effect a major and significant improvement in the overview and access to marine and oceanographic data and data-products from government and research institutes in the Netherlands. This is not done alone and only with a national focus, but on a European scale as an active partner in the Pan-European SeaDataNet project, complying to the INSPIRE and the new Marine Strategy EU Directives, and on a global scale as the Netherlands representative in major international organisations in this field, ICES and IOC-IODE. A major step has been made with the launch of the NODCi - National Infrastructure for access to Oceanographic and Marine Data and Information. This was developed in the framework of the Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) programme as RGI-014 project. It includes a new NODC-i portal (www.nodc.nl), that provides users with a range of metadata services and a unique interface to the data management systems of each of the NODC members. By this Common Data Index (CDI) interface, users can get harmonised access to the datasets, that are managed in a distributed way at each of the NODC members. The NODCi portal functions as the Dutch node in the SeaDataNet infrastructure. The NODC CDI service contains several thousands of references to individual marine and oceanographic datasets. For inclusion in the National Geo Register these have been aggregated by combinations of Data Holding Centres - Disciplines. Each NGR - NODC record therefore represents a large number of individual metadata records and associated datasets. By following the specified URL to the NODCi portal, users can consider these metadata in detail and can achieve downloading of interesting datasets via the shopping cart transaction system, that is integrated in the NODCi portal.

  • De dataset geeft de voor verzuringgevoelige gebieden gelegen in de EHS weer. Een deel is aangemerkt als zeer kwetsbare gebied (hier is de Wet ammoniak en veehouderij van toepassing) de andere gebieden zijn aangemerkt als vervallen gebied.

  • Ontwikkeling van de plattelandseconomie is een belangrijk onderwerp voor Zuidoost-Drenthe. Om deze ontwikkeling een impuls te geven heeft Zuidoost-Drenthe de status van LEADER-gebied (Liaison Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale) gekregen. Daardoor kunnen initiatieven in dit gebied die bijdragen aan plattelandsontwikkeling een beroep doen op dit Europese programma.

  • Warmtewinning met geothermie in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart gaswinning.Aardwarmte of geothermie is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

  • Bos- en natuurgebieden zoals deze zijn opgenomen in het gebiedsplan.Op basis van niet limitatief.

  • Elektriciteitswinning met geothermie in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart elektriciteit uit geothermie.Aardwarmte of geothermie is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

  • Formeel aangewezen oppervlaktewater (meren) voor de Kaderrichtlijn Water.

  • Geschiktheid van gasvelden voor gasopslag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart gasopslag in lege gasvelden.

  • Kwelgebieden in Overijssel. In dit bestand wordt de hoeveelheid kwel weergegeven in een droog, gemiddeld, nat, en een extreem droog jaar (1976) weergegeven. Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

  • De data zijn verzameld in het kader van het project Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (CZO)