From 1 - 10 / 151
  • Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van mei 2003.

  • perceelsscheiding, bestaande uit periodiek gesnoeide bomen en struiken.

  • Dit bestand geeft een overzicht van alle monumentale lokaties in Zeeland (Bouwkunst en Stedenbouw 1850 - 1945 )

  • Verdedigingswerk uit de jaren '30 van de 20e eeuw ter verdediging van het Nederlandse grondgebied of verdedigingswerk aangelegd door de Duitse bezetter tussen 1940 en 1945. De categorie omvat m.n. de volgende objecten:, 1)kazemat: op zichzelf staand betonnen ('bomvrij') onderkomen voor huisvesting van geschut, manschappen of voorraden. De Duitse benaming voor kazemat is bunker., 2) anti-tankmuur: muur van beton en ijzer bedoeld om tanks de doorgang onmogelijk te maken. 3) anti-tankgracht: waterloop met steile oevers om tanks tegen te houden 4) drakentandversperring (Höckerhindernisse), gedeeltelijk ingegraven, taps toelopende betonnen elementen om tanks tegen te houden.

  • waterdeur, -schuif of -klep om twee wateren met elkaar in verbinding te brengen of van elkaar af te sluiten. In de meeste gevallen gaat het om afwaterings- of suatiesluizen, daarnaast om schutsluizen voor de scheepvaart.

  • onder water te zetten gebied, behorend bij een militaire verdedigingslinie en bedoeld om de vijand letterlijk op afstand te houden.

  • weg die verband houdt met specifieke historische gebeurtenis of een zeer kenmerkend historisch-landschappelijk aspect.

  • Verdedigingswerk uit de jaren '30 van de 20e eeuw ter verdediging van het Nederlandse grondgebied of verdedigingswerk aangelegd door de Duitse bezetter tussen 1940 en 1945. De categorie omvat m.n. de volgende objecten:, 1)kazemat: op zichzelf staand betonnen ('bomvrij') onderkomen voor huisvesting van geschut, manschappen of voorraden. De Duitse benaming voor kazemat is bunker., 2) anti-tankmuur: muur van beton en ijzer bedoeld om tanks de doorgang onmogelijk te maken. 3) anti-tankgracht: waterloop met steile oevers om tanks tegen te houden 4) drakentandversperring (Höckerhindernisse), gedeeltelijk ingegraven, taps toelopende betonnen elementen om tanks tegen te houden.

  • drijvend element dat in open water afgezonken kan worden om afsluitingen, kades e.d. te creëren.

  • door zijn verschijning beeldbepalende boom, daterend van tenminste vóór 1953 (Watersnoodramp).