From 1 - 10 / 141
  • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  • Dit bestand geeft de glastuinbouwgebieden en -complexen in de provincie Drenthe weer.

  • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  • De inventarisatie van aardkundige waarden voor de provincie Limburg ten behoeve van het POL is verricht door het Platform aardkundige waarden van de Stichting Aardkundige Waarden (SAW) op basis van expert judgement (Gonggrijp et al., 1999). Bij de inventarisatie is ook gebruik gemaakt van gegevens uit 1986, 1989 en 1990 (Gonggrijp, 1986; Wolfert, 1989 en Wolfert, 1990). De gebruikte methodiek is ontwikkeld door Gonggrijp (1996) en is als standaard geaccepteerd door het rijk en vervolgens toegepast bij de landelijke inventarisatie van aardkundige waarden in de zogenaamde "operatie landijs" (Koomen, 1999). Bij de waardetoekenning is vooral aandacht besteed aan de aspecten kenmerkendheid, zeldzaamheid, educatieve waarde en samenhang. Met name het aspect samenhang heeft zwaar meegewogen bij de beoordeling. Als uitgangspunt geldt dat de aardkundige elementen en patronen goed zichtbaar zijn. De inventarisatie en beoordeling hebben geleid tot de aangegeven legenda-eenheden en waardering in de legenda van kaart 4f. Bij GEA-gebieden betreft het aardkundig waardevolle gebieden van grote omvang onder te verdelen in gebieden van internationaal/nationaal belang en gebieden van provinciaal/regionaal belang.

  • Ten einde de coordinatie rond de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (PMJP) doelmatig te organiseren, wordt gewerkt met vijf deelgebieden. De indeling is gebaseerd op karakeristieken en gewenste ontwikkelingsrichtingen.

  • Historische waterschappen 1901-1920. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.