revisionDateYear

1987

1 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 1 / 1
  • Het bestand met de globale opbouw van de bovenste 10 meter van de bodem in zeventien profieltypen (lithologische eenheden). Voorbeeld profieltype: M = zand en grind. Lithologie betekent letterlijk "gesteente" of "gesteentekunde". In de geologie wordt de term gebruikt om aan te geven met wat voor soort steen men te maken heeft.