From 1 - 10 / 292
  • Deze webservice bevat vaarwegen zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten.

  • Overzicht van het nieuwe fietsroutenetwerk (Kromme Sturen Routes) voor de sportieve fietser in Overijssel. De routes worden uitgezet door de Stichting 365 dagen fietsen in Overijssel in samenwerking met tour- en fietsclubs in de betreffende regio’s. Deze kennen de routes en wegen in hun gebieden als geen ander. Op dit moment zijn de volgende routes opgenomen in deze dataset - Sallands Steilste (Sallandse Heuvelrug) - Wind in de Kop (Kop van Overijssel) - Twentse Tijdrit (Noord Twente) - Vals Plat Gevecht (Vechtdal) - Los op 't Ros (Zuid Twente). De routes zijn ongeveer 100 km. lang.

  • Openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Locaties, naam en typering van openbare en niet-openbare zwembaden in Overijssel. Data is afkomstig van provincie Overijssel in het kader van handhaving zwemwaterkwaliteit.

  • Met gemeenten in Overijssel zijn woonafspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen in de periode 2020-2030. Gemeenten brengen daarom elk jaar de harde plancapaciteit aan woningbouwplannen in beeld via een online webapplicatie (Planmonitor Wonen). Dit bestand (in vlakken) geeft de harde plancapaciteit per 1-1-2020 voor de periode 2020-2030 met een globale aanduiding van de ligging (veelal met een cirkel waar het plan ligt). Met harde plannen worden woningbouwplannen bedoeld die 'onherroepelijk', 'onherroepelijk, uitwerkingsplicht', 'vastgesteld' of ‘vastgesteld, uitwerkingsplicht’ zijn. Zachte plannen, zoals met een wijzigingsbevoegdheid, zijn niet opgenomen in het bestand. Het bestand bevat woningbouwplannen sinds 2017, waaronder ook plannen die inmiddels zijn afgerond. Per plan wordt aangegeven wat de totale capaciteit is, de gerealiseerde capaciteit en de resterende capaciteit. Elk plan heeft een start- en eindjaar. Echter, door een technisch probleem ligt het startjaar bij de veel plannen maximaal 2 jaar in het verleden. Het veld startjaar moet daarom niet gebruikt worden voor het maken van analyses.

  • Bij geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen (>1500 m) gebruikt om huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug in de bodem gebracht. Voor geothermie kan in Overijssel gebruik worden gemaakt van de Slochteren Formatie en de Onder Detfurth Zandsteen Member. Op deze kaart is de ingeschatte temperatuur van het te produceren water uit de Onder Detfurth Zandsteen weergegeven. De temperatuur is uitgerekend op basis van een geothermische gradiënt van T = 0,000002*z2 + 0,0291*z +10, en hangt af van de diepte (z) van de formatie.

  • Dit bestand bevat de breuken op het niveau van het Perm (NLOG.nl). Het geologisch tijdperk Perm is in de geologische tijdschaal de laatste periode van het era Paleozoïcum. Het Perm duurde van 298,9 ± 0,2 tot 252,2 ± 0,5 miljoen jaar geleden (Ma).

  • Geluidszones rondom vliegvelden in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. De geluidscontouren geven de geluidsbelastingen in decibel (dB) (A) rond vliegvelden weer.

  • Locatie van elektronische meetpunten op provinciale wegen in Overijssel, onderverdeeld naar permanente meetpunten en periodieke meetpunten. Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom, worden motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteiten gemeten en berekend naar gemiddelde jaarcijfers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). De hectometrering N307 is aangepast.

  • In de periode van 24 mei tot en met 9 juli 2018, 2019 en 2020 zijn op 500 locaties visuele fietstellingen uitgevoerd. Per tellocatie zijn 2 (niet aaneengesloten) uren geteld (dus 1.000 metingen). Per locatie is getracht een piekuur en een daluur te tellen. Voor locaties met een hoog aandeel scholieren mag een piek in de ochtendspits worden verwacht, voor locaties met een hoog aandeel woon-werk een piek in de ochtend en avondspits en voor locaties met een hoog aandeel winkel of recreatief een hoog aandeel in de middag. De gemeten verkeersintensiteit is per tellocatie opgehoogd naar een gemiddelde etmaalwaarde.

  • Deze kaart geeft een beeld waar lage vegetatie, zoals grasland, aanwezig is in Nederland. Alle vegetatie, lager dan 1 meter wordt weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij wordt de vegetatie uitgedrukt als percentage groen per gridcel. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten gemaakt met struiken en bomen in Nederland.