From 1 - 10 / 11
  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

  • Bestand met locaties van overdekte en openluchtzwembaden in Fryslân.

  • Bestand bevat de begrenzing van het Zwarte Meer onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta

  • De asbestkansenkaart bevat stortlocaties, dempingen, Weg erfverharding en woningbouw. De asbestkansenkaart is tot stand gekomen tijdens de inventarisatie van asbest in de bodem (vanuit de historie). De kaart geeft alle asbestverdachte locaties in Zaanstad weer. Dus de kans waar asbest aangetroffen zou kunnen worden. Tevens geeft de kaart weer waar kans is op toepassing van asbest in gebouwen. Bij de meest kansrijke locaties is de bovengrond inmiddels onderzocht. De kans in de ondergrond is echter nog steeds aanwezig.

  • Route van de Elfstedentocht op de schaats

  • Locaties waar snelvaren is toegestaan

  • Geluidcontouren Lden van 55, 60, 65, 70, 75 dB van de i.h.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai gekarteerde provinciale wegen. Deze kaart toont de geluidsituatie gemeten in 2006 langs de provinciale wegen waar 6 miljoen motorvoertuigen of meer per jaar overheen rijden.

  • Dit puntenbestand geeft aan waar bedrijven zijn die contact hebben gehad met BSB West.

  • Gebieden met een vergelijkbare hydrogeologische opbouw, weergegeven in een profiel per deelgebied. Het bestand geeft inzicht over de 'werking' van het grondwater-systeem.

  • Op basis van de vectortopografie 1:10.000 en de luchtfoto's 2006 is de glastuinbouw gevectoriseerd.