Zoeken
 
From 1 - 10 / 15
  • Bestand met locaties van overdekte en openluchtzwembaden in Fryslân.

  • Route van de Elfstedentocht op de schaats

  • Het bestand geeft de concessiegebieden openbaar vervoer in Gelderland weer. Een concessie is het exclusieve recht aan een vervoerder om voor een bepaalde periode bepaalde openbaar vervoerdiensten te leveren. De provincie stelt in het kader van een aanbesteding een programma van eisen op met daarin de te leveren diensten door de vervoerder.

  • Locaties waar snelvaren is toegestaan

  • Geluidcontouren Lden van 55, 60, 65, 70, 75 dB van de i.h.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai gekarteerde provinciale wegen. Deze kaart toont de geluidsituatie gemeten in 2006 langs de provinciale wegen waar 6 miljoen motorvoertuigen of meer per jaar overheen rijden.

  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

  • Gebieden met een vergelijkbare hydrogeologische opbouw, weergegeven in een profiel per deelgebied. Het bestand geeft inzicht over de 'werking' van het grondwater-systeem.

  • De veldminuten voor de Topografisch Militaire Kaart (TMK) zijn tussen 1836 en 1856 door officieren van het bureau van de Militaire Verkenningen gemaakt met als doel om voor het eerst een topografische kaart voor heel Nederland te vervaardigen. Het resultaat van de verkenningen is in kleur uitgewerkt in een serie nettekeningen. Deze nettekeningen vormen de tussenschakel tussen het terreinwerk, de veldminuten, en de in steen gegraveerde kaartbladen van de TMK. Deze zijn uitgegeven in zwart/wit. De nettekeningen zijn de enige gekleurde versie die landsdekkend beschikbaar is. De nettekeningen zijn door het Centrum Geo-Informatie van Alterra gescand en van georeferentie in het RD-stelsel voorzien. Het eindresultaat is een imagefile van een nettekening in geotiff format.

  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

  • Op basis van de vectortopografie 1:10.000 en de luchtfoto's 2006 is de glastuinbouw gevectoriseerd.