Zoeken
 
From 1 - 10 / 15
  • Bestand met locaties van overdekte en openluchtzwembaden in Fryslân.

  • Het bestand geeft de concessiegebieden openbaar vervoer in Gelderland weer. Een concessie is het exclusieve recht aan een vervoerder om voor een bepaalde periode bepaalde openbaar vervoerdiensten te leveren. De provincie stelt in het kader van een aanbesteding een programma van eisen op met daarin de te leveren diensten door de vervoerder.

  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

  • De veldminuten voor de Topografisch Militaire Kaart (TMK) zijn tussen 1836 en 1856 door officieren van het bureau van de Militaire Verkenningen gemaakt met als doel om voor het eerst een topografische kaart voor heel Nederland te vervaardigen. Het resultaat van de verkenningen is in kleur uitgewerkt in een serie nettekeningen. Deze nettekeningen vormen de tussenschakel tussen het terreinwerk, de veldminuten, en de in steen gegraveerde kaartbladen van de TMK. Deze zijn uitgegeven in zwart/wit. De nettekeningen zijn de enige gekleurde versie die landsdekkend beschikbaar is. De nettekeningen zijn door het Centrum Geo-Informatie van Alterra gescand en van georeferentie in het RD-stelsel voorzien. Het eindresultaat is een imagefile van een nettekening in geotiff format.

  • Bestand met dagrecreatieterreinen in Fryslân; deze zijn doorgaans vrij toegankelijk.

  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

  • De asbestkansenkaart bevat stortlocaties, dempingen, Weg erfverharding en woningbouw. De asbestkansenkaart is tot stand gekomen tijdens de inventarisatie van asbest in de bodem (vanuit de historie). De kaart geeft alle asbestverdachte locaties in Zaanstad weer. Dus de kans waar asbest aangetroffen zou kunnen worden. Tevens geeft de kaart weer waar kans is op toepassing van asbest in gebouwen. Bij de meest kansrijke locaties is de bovengrond inmiddels onderzocht. De kans in de ondergrond is echter nog steeds aanwezig.

  • Gebieden met een vergelijkbare hydrogeologische opbouw, weergegeven in een profiel per deelgebied. Het bestand geeft inzicht over de 'werking' van het grondwater-systeem.

  • Route van de Elfstedentocht op de schaats

  • Bestand bevat de begrenzing van het Zwarte Meer onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta