Zoeken
 

publicationDateYear

2005

24 record(s)

 

License

Type of resources

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 24
  • Het LGN5 bestand geaggregeerd op natuurtypen (heide, hoogveen, moeras, etc)

  • Het LGN5-monitoringsbestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter. Dit bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik, die in de periode 1999-2004 hebben plaatsgevonden, op een eenvoudige en betrouwbare manier op te kunnen sporen.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • Het LGN5-gewassenbestand is een bestand met informatie over gewassen op basis van TOP10-vector. De landbouwpercelen in de TOP10-vector zijn onderverdeeld in gewaspercelen door extra grenzen te digitaliseren op basis van satellietbeelden.Vervolgens zijn de satellietbeelden geclassificeerd op gewastype. Deze gewassen zijn daarna teruggekoppeld aan de percelen in TOP10-vector. De verrasterde versie van het LGN5-gewassenbestand is ge-integreerd in het LGN5-bestand.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.

  • Gebieden, waar grof zand winbaar is in de provincie Utrecht. De kaart is gebaseerd op de bodemkaart en de kaart zoekruimte voor beton- en metselzand uit het bouwgrondstoffenplan. De eerste geeft de ligging van kleigebieden weer. Ook zandgebieden staan weergegeven op deze kaart. Daaruit zijn geselekteerd de gebieden met grof zand bruikbaar voor beton- en metselzand. Dit zand mag niet overal primair gewonnen worden. De gebieden waar dat wel mag zijn weergegeven op de kaart zoekruimte voor beton- en metselzand uit het bouwgrondstoffenplan en zijn omschreven in het streekplan van de provincie Utrecht.

  • LGN5 geaggregeerd op bedekkingstype (gras, bebouwing, etc)

  • LGN5 geaggregeerd op hoofdklasse (water, natuur, bebouwd gebied, etc)

  • Vlakkenbestand locatie van beekdalen.

  • Vlakkenbestand met invloedsgebied infiltrerend oppervlaktewater.