Zoeken
 

publicationDateYear

2001

1 record(s)

 

Type of resources

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 1 / 1
  • Geschiktheid van de bodem voor akkerbouw (incl. maïsteelt), wiedebouw en boomteelt volgens een systematiek die gebaseerd is op bodemeigenschappen.. Beoordeling is gebaseerd op bodemeenheden van de bodemkaart 1:50.000.