Zoeken
 

publicationDateYear

2000

12 record(s)

 

Type of resources

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 12
  • Actuele vergunningsplichtige grondwateronttrekkingen. De grootte en kleur van het symbool representeren de onttrekkingshoeveelheid in 1993. De attribuuttabellen bij de thema's bevatten o.a. nog gegevens over: het type onttrekking, de naam van de exploitant en de vergunningshoeveelheid.

  • De laaggelegen historische natte gebieden.

  • Overstroomd gebied ten behoeve van de verdediging van Nederland in oorlogstijd.

  • Waterlopen of plassen waarvan op basis van luchtfoto-interpretatie is gebleken dat ze tussen 1955 en 1992 zijn gedempt en die op basis van dit feit verontreinigingen zouden kunnen bevatten. Data wordt vooral door Grondzaken gebruikt

  • Waterlopen of plassen waarvan op basis van luchtfoto-interpretatie is gebleken dat ze tussen 1955 en 1992 zijn gedempt en die op basis van dit feit verontreinigingen zouden kunnen bevatten. Data wordt vooral door Grondzaken gebruikt

  • Overstroomd gebied als gevolg van de watersnoodramp in 1953.

  • Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  • Gebieden waar oppervlaktewater tijdelijk geborgen kan worden.

  • Ligging van watermolens in de afgelopen 8 eeuwen. Omdat in de loop van de tijd watermolens zijn verdwenen en zijn bijgebouwd gaat het om een totaal beeld en niet om een momentopname.

  • Overstroomde gebieden bij overlaten, bij de westelijke overlaten Bokhovensche en de Baardwijkse overlaten en bij de overlaten voor het gebied van de Beersche Maas.