From 1 - 10 / 223
  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, panchromatisch (blauw tot nabij-infrarood spectrum; 450 - 900 nm), 2 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • Dataserie van satellietopnames (Radarsat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 24 dagen opname in periode maart 2012 - maart 2015, radar, Single Look Complex, Standard beam mode, invalshoek S3, polarisaties: HH+HV (januari-december) en VV+VH (april-oktober), 5x20 meter resolutie, geogerefereerd

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • The National Oceanographic Data Committee (NODC) of the Netherlands is the national platform for exchange of oceanographic and marine data and information, and for advisory services in the field of ocean and marine data management. The overall objective of the NODC is to effect a major and significant improvement in the overview and access to marine and oceanographic data and data-products from government and research institutes in the Netherlands. This is not done alone and only with a national focus, but on a European scale as an active partner in the Pan-European SeaDataNet project, complying to the INSPIRE and the new Marine Strategy EU Directives, and on a global scale as the Netherlands representative in major international organisations in this field, ICES and IOC-IODE. A major step has been made with the launch of the NODCi - National Infrastructure for access to Oceanographic and Marine Data and Information. This was developed in the framework of the Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) programme as RGI-014 project. It includes a new NODC-i portal (www.nodc.nl), that provides users with a range of metadata services and a unique interface to the data management systems of each of the NODC members. By this Common Data Index (CDI) interface, users can get harmonised access to the datasets, that are managed in a distributed way at each of the NODC members. The NODCi portal functions as the Dutch node in the SeaDataNet infrastructure. The NODC CDI service contains several thousands of references to individual marine and oceanographic datasets. For inclusion in the National Geo Register these have been aggregated by combinations of Data Holding Centres - Disciplines. Each NGR - NODC record therefore represents a large number of individual metadata records and associated datasets. By following the specified URL to the NODCi portal, users can consider these metadata in detail and can achieve downloading of interesting datasets via the shopping cart transaction system, that is integrated in the NODCi portal.

  • In oktober 2014 is in opdracht van de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Het Rijk (Deltafonds), Evides, waterschap Scheldestromen, ZLTO, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Zeeuwse gemeenten het onderzoeksprogramma FRESHEM Zeeland gestart (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland). De uitvoerende kennispartijen Deltares, TNO en het Duitse Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) dragen bij voor het onderzoeksaspect van het programma en de wetenschappelijke producten. Het doel van FRESHEM Zeeland is het ontwikkelen van een aanpak voor het produceren van een driedimensionale chlorideverdeling van het grondwater in de Provincie Zeeland met behulp van elektromagnetische helikoptermetingen (HEM). In deze aanpak wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie over de geologie en kennis van het grondwatersysteem. Het resultaat bestaat uit 3 delen: 1. 3D resultaat. De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. 2D resultaat. Voor elke vlieglijn een profiel van de chlorideconcentratie met een horizontale resolutie van (ongeveer) 4 meter. 3. Grensvlakkenkaarten. Voor de grenzen 150, 300, 1000, 1500, 3000 en 10000 mg Cl/l is de diepte van het grensvlak bepaald ten opzichte van NAP en maaiveld.

  • Deze dataset bevat de locaties van alle zitbanken binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • De BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie, wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, beschikbaar gesteld als Linked Data. Hierin zijn op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

  • In de GeoWeb viewer Bodematlas zijn de volgende basisthema's opgenomen: - Algemene bodemkaarten - Bodemdaling - Schone bodem - (Bodem)ecologie - Energie - Identiteit - Ondergrondse infrastructuur - Voorraden - (Bodem)water

  • Alle declaraties van Zuid-Hollandse bestuurders en statenleden. Elk kwartaal wordt er een PDF-bestand gepubliceerd.