Zoeken
 

protocol

website

469 record(s)

 

Contact for the resource

Keywords

License

Type of resources

Categories

Service types

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 469
  • Dataserie van satellietopnames (UK-DMC-2/DEIMOS-1) van het Nederlands grondgebied, 2-3 keer per week (winter/zomer) opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (rood, groen, nabij-infrarood), 22 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1R product)

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, multispectraal (spectrale banden blauw, groen, rood, nabij-infrarood), 8 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (Formosat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 9 dagen opname in de periode maart 2012 - maart 2015, panchromatisch (blauw tot nabij-infrarood spectrum; 450 - 900 nm), 2 meter resolutie, radiometrisch gecorrigeerd (Level 1A product)

  • Dataserie van satellietopnames (Radarsat-2) van het Nederlands grondgebied, elke 24 dagen opname in periode maart 2012 - maart 2015, radar, Single Look Complex, Standard beam mode, invalshoek S3, polarisaties: HH+HV (januari-december) en VV+VH (april-oktober), 5x20 meter resolutie, geogerefereerd

  • The National Oceanographic Data Committee (NODC) of the Netherlands is the national platform for exchange of oceanographic and marine data and information, and for advisory services in the field of ocean and marine data management. The overall objective of the NODC is to effect a major and significant improvement in the overview and access to marine and oceanographic data and data-products from government and research institutes in the Netherlands. This is not done alone and only with a national focus, but on a European scale as an active partner in the Pan-European SeaDataNet project, complying to the INSPIRE and the new Marine Strategy EU Directives, and on a global scale as the Netherlands representative in major international organisations in this field, ICES and IOC-IODE. A major step has been made with the launch of the NODCi - National Infrastructure for access to Oceanographic and Marine Data and Information. This was developed in the framework of the Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) programme as RGI-014 project. It includes a new NODC-i portal (www.nodc.nl), that provides users with a range of metadata services and a unique interface to the data management systems of each of the NODC members. By this Common Data Index (CDI) interface, users can get harmonised access to the datasets, that are managed in a distributed way at each of the NODC members. The NODCi portal functions as the Dutch node in the SeaDataNet infrastructure. The NODC CDI service contains several thousands of references to individual marine and oceanographic datasets. For inclusion in the National Geo Register these have been aggregated by combinations of Data Holding Centres - Disciplines. Each NGR - NODC record therefore represents a large number of individual metadata records and associated datasets. By following the specified URL to the NODCi portal, users can consider these metadata in detail and can achieve downloading of interesting datasets via the shopping cart transaction system, that is integrated in the NODCi portal.

  • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2085 GL. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.

  • KNMI14 dagelijkse scenariodata: 2050 WH. Grid bestanden van dagelijkse Makkink verdamping in Nederland. Gebaseerd op 14 automatische waarneemstations.

  • ShakeMaps van maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA), in eenheden van %g; maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in eenheden van cm/s; en pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in eenheden van %g. Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen. Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door daadwerkelijke grondbeweging, gemeten op stations in de buurt van het epicentrum van de beving, en met behulp van een Ground Motion prediction Equation (GMPE) op de plekken waar geen stations in de buurt zijn. Deze GMPE is speciaal ontwikkeld voor Groningen (V4). Meer informatie over ShakeMaps is te vinden op: http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/shakemaps-voor-groningen

  • Deze dataset is tot stand gekomen door gebruik te maken van meting van globale stralingsmeters en een algoritme voor de berekening van de zonneschijnduur. De dataset is niet gevalideerd en ontbrekende waarden zijn niet aangevuld,