From 1 - 10 / 617
 • De hillshade van het meest actueel samengesteld grid bodemligging

 • Dit bestand bevat informatie over de files van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.

 • Peiljaar van de meest recente lodingen in het meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen (z_actueel)

 • Meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen

 • De 3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. De informatie in de voorziening is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. De 3D Basisvoorziening kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. De 3D Basisvoorziening bestaat uit de volgende producten: - 3D Basisbestand volledig - 3D Basisbestand gebouwen - 3D Hoogtestatistieken gebouwen

 • Gemiddelde bodemligging van de watersysteemdelen in 2018 (cm NAP)

 • Categories  

  LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Human Health. Het Bestand CBS Provincies 2012 bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en Menselijke gezondheid en veiligheid.

 • Toont agrarische gebieden waar een hoge bovengrondse koolstofopslag is. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Combinatie van hittestress met het aandeel groen op bedrijventerreinen. De kaart laat twee uitersten zien: het ligt de bedrijventerreinen uit met veel hittestress en minder dan gemiddeld groen (rode kleur) en met weinig hittestress en meer dan gemiddeld groen (groene kleur). Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • De bedrijventerreinen in Overijssel zijn ingedeeld in drie klassen op basis van het aandeel groen (laagste 33%, middelste 33% en hoogste 33%) op het terrein. In dit taartdiagram wordt weergegeven wat het aandeel minder groene, gemiddeld groene en bovengemiddeld groene terreinen is (als percentage van het oppervlakte bedrijventerreinen per gemeente). Het formaat van het taartdiagram laat zien hoeveel hectare bedrijventerrein er is per gemeente. Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.