From 1 - 10 / 1318
 • <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

 • Categories  

  Snijlijn van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld

 • Categories  

  Een compartimenteringswerk is een constructie in het boezemwatersysteem waar het mogelijk is om de boezem af te sluiten.

 • Alle GGD’en in Nederland verzamelen elke vier jaar gegevens over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren via de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige digitale vragenlijstonderzoek vindt plaats onder scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Alle GGD’en voeren het onderzoek in hetzelfde jaar op uniforme wijze uit. GGD’en gebruiken hiervoor dezelfde digitale (basis)vragenlijst. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. In de basisvragenlijst zijn o.a. vragen opgenomen met betrekking tot mentale en fysieke gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, geluk, stress en weerbaarheid, (cyber)pesten, sexting, roken, drinken en cannabisgebruik, bewegen en sociale media en gamen. In 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd; de eerste keer vond plaats in 2015. In het najaar van 2021 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (N=166.786): In 2021 is een extra meting van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor door het Netwerk GOR: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Het netwerk GOR bestaat uit GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het NIVEL en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. In alle GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het bestand gegevens van 166.786 jongeren. Het beheer van het ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (N=171.192): In 2019 is voor de tweede keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per GGD-regio. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het landelijk databestand gegevens van 171.192 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op regionaal (GGD-regio) en landelijk niveau. In 19 GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen met het vragenlijstonderzoek, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 (N=96.919): In 2015 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per GGD-regio. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het landelijk databestand gegevens van 96.919 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk niveau. Daarnaast zijn in 14 regio’s ook prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD-regio) beschikbaar. In 9 van die 14 GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen met het vragenlijstonderzoek, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

 • De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een grootschalig vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vindt gewoonlijk elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door de GGD'en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. Alle GGD’en in Nederland voeren het onderzoek in hetzelfde jaar op uniforme wijze uit en gebruiken dezelfde (basis)vragenlijst. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. Daarnaast wordt de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geharmoniseerd uitgevoerd met de CBS Gezondheidsenquête. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (N=539.902): De meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is afgenomen in 2020 (18 jaar en ouder). Deze monitor heeft gegevens opgeleverd over 539.902 respondenten, waarvan 532.854 (98,7%) respondenten afkomstig van de GGD-enquêtes en 7.048 (1,3%) respondenten van de CBS-Gezondheidsenquête. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 (N=457.153): In 2016 is voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voor de tweede keer afgenomen. Het totaal aantal respondenten in 2016 is 457.153 (19 jaar en ouder), hiervan zijn 450.146 (98,5%) respondenten afkomstig van de GGD'en en 7.007 (1,5%) uit de CBS-Gezondheidsenquête. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 (N=387.195): In 2012 is de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voor de eerste keer afgenomen. Na opschoning van de gegevens leverde de monitor in 2012 gegevens over 387.195 respondenten (19 jaar en ouder), waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie https://monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

 • Categories  

  Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt. Toelichting/voorbeeld: Dit kan een afvoergebied zijn (verzameling van peilgebieden) die via een gemeenschappelijk punt hun water lozen/ontvangen op een hoofdsysteem. Dit kan ook een KRW deelstroomgebied zijn.

 • Categories  

  Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.

 • Categories  

  Een gebied, waar in de praktijk één oppervlaktewaterregime wordt nagestreefd (Eigen). Per peilgebied worden één of meerdere peilen geregistreerd die gelden voor het peilbeheer in de praktijk. Deze zijn meestal seizoensgebonden.

 • Categories  

  Kader Richtlijn Water waterlichaam een vlak-eenheid waarop getoetst moet worden of er aan de (KRW) doelstellingen voldaan wordt.

 • Categories  

  Kader Richtlijn Water waterlichaam een lijn-eenheid waarop getoetst moet worden of er aan de (KRW) doelstellingen voldaan wordt.