From 1 - 10 / 598
 • De 3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. De informatie in de voorziening is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. De 3D Basisvoorziening kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. De 3D Basisvoorziening bestaat uit de volgende producten: - 3D Basisbestand volledig - 3D Basisbestand gebouwen - 3D Hoogtestatistieken gebouwen

 • Dit bestand bevat informatie over de files van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.

 • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 88 (stijgende baan).

 • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 37 (dalende baan).

 • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 139 (dalende baan).

 • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 110 (dalende baan).

 • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 161 (stijgende baan).

 • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 110 (dalende baan).

 • LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Human Health. Het Bestand CBS Provincies 2012 bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en Menselijke gezondheid en veiligheid.

 • Categories  

  De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend. Deze luchtfoto's zijn beschikbaar als open data. . Voor deelnemende partijen is er in 2016, naast de definitieve webservice Ortho25, ook een webservice Quick_Ortho25 (gesloten service, geen open data). De beelden in de Quick_Ortho25 webservice zijn een tijdelijk product en geometrisch van voldoende niveau (afwijkingen op paspunten kleiner dan 2,5 meter). Deze beelden komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal.