From 1 - 10 / 39
  • De fietspaden zijn in het NWB uitgebreid met extra fietspaden op basis van TOP10NL (BRT). Hierbij is er ongeveer 30.000 km aan fietspaden toegevoegd. Het gaat allemaal om losliggende fietspaden. Fietsstroken zijn buiten beschouwing gelaten. De extra toegevoegde fietspaden worden nu tijdelijk aangeboden via deze share, maar het is de bedoeling dat deze allemaal worden opgenomen in het NWB binnen een maand of 4. Er zijn 2 bestanden beschikbaar. Allereerst worden de toegevoegde fietspaden aangeboden in een los bestand, nl. nwb_extra_fietspaden. Daarnaast worden de extra fietspaden aangeboden in het bestand nwb_inclusief_extra_fietspaden, hier zijn deze toegevoegd aan het NWB van december 2020. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl /

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2013 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2014 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2016 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2019 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteitenvan 2018 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2019 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2020 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2012 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2017 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.