From 1 - 10 / 38
  • Met deze API is het mogelijk om gegevens uit de Kadastrale kaart dataset te downloaden. Deze gegevens zijn te downloaden voor gebruik in eigen GIS-software. De gegevens zijn als extract in GML formaat te downloaden.

  • Hoogte van de rijkswegen en provinciale wegen in meters ten opzichte van NAP. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • Actuele en voorspelde waterstanden en andere water gerelateerde metingen en voorspellingen in onbewerkte en bewerkte vorm. In de data wordt met codes gewerkt voor het aanduiden van WAT er gemeten is en WAAR er gemeten is.

  • Het bestand CBSpostcode4 bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (1234). In juni 2023 zijn gegevens over de jaren 2019, 2020 en 2021 aangevuld, het jaar 2022 is toegevoegd. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid voor over beschikbaar. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 88 (stijgende baan).

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 37 (dalende baan).

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 161 (stijgende baan).

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 110 (dalende baan).

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 139 (dalende baan).

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de wegbreedtes van alle wegen in het NWB weergegeven. Er wordt per NWB wegvak aangegeven wat de mediane breedte is, de minimale breedte en de maximale breedte. De mediaan van de breedte van de weg geeft de breedte weer die voor het grootste deel van het wegvak ook de daadwerkelijke breedte is. Ook wordt er in het bestand aangegeven of er een versmallingsbord aanwezig is op het wegvak en of er ook wegversmalling aanwezig is. De wegbreedte van een wegvak wordt bepaald met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit geldt voor alle wegen behalve de Rijkswegen. Dit betekent ook dat de breedte wordt bepaald van kant tot kant en dat betreft de gehele breedte van het verhardingsvlak van de weg. Voor de rijkswegen is de breedte bepaald door het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) van Rijkswaterstaat te gebruiken. De breedte die bepaald is voor de Rijkswegen, is de breedte tussen de verflijnen. Dit betekent dat bijvoorbeeld vluchtstroken en redresseerstroken niet tot de wegbreedte worden gerekend. De wegversmallingen en de bijbehorende verkeersborden zijn overgenomen uit het verkeersbordenbestand dat bij NDW beschikbaar wordt gesteld.