From 1 - 8 / 8
  • Deze kaart toont de gemiddelde energiebesparingspotentie onder koopwoningen op verschillende regionale niveaus.

  • De Doetinchem Cohort Studie onderzoekt gezondheid en leefgewoonten van een grote groep mensen gedurende de levensloop. Deze dataset omvat de data die wordt verzameld in de Doetinchem Cohort Studie (DCS). In DCS wordt sinds 1987 de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem van oorspronkelijk tussen 20-60 jaar bijgehouden. Elke 5 jaar worden de gezondheid en leefgewoonten van de deelnemers onderzocht bij de plaatselijke GGD. NB de dataset is besloten en niet gepubliceerd i.h.k.v. de AVG

  • Dit bestand betreft een inventarisatie met daarin de locaties met de beste voorbeelden van natuurlijke inheemse bosgemeenschappen. Deze inventarisatie is gedaan in 1998. Daarnaast bevat het bestand de landbouwgronden die grenzen aan de A-locatie bossen, met het oog op eventuele uitbreiding of buffering van de bosgemeenschap.

  • Dit bestand toont de basiskaart met het wegennet van de Provincie Overijssel met de infrastructuur van de aangrenzende delen van de provincies Gelderland, Flevoland, Friesland, Drenthe en van Duitsland. Het is een lijnenbestand dat in eigen beheer is gemaakt. Het heeft cartografische "Representation Rules", wat betekent dat niet bij elk print-formaat alle wegen zichtbaar zijn.

  • Informatiepagina voor het gebruik van webservices voor het ontsluiten van tijd- en meetreeksgegevens

  • De set bevat het geografische contour component van de bestemmingsplannen. Met bij het vlak een Bestemmingsplannummer dat gekoppeld kan worden aan aanvullende informatie.

  • Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. Herkomst definitie: Aquo

  • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2012 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze derde versie bevat een deel van de kerncijfers. Na deze versie wordt er geen nieuwe meer gepubliceerd voor 2012. Lees voor meer informatie het volgende ducument: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2015/06/2015-toelichting-wijk-en-buurtkaart-2012-2014.pdf?la=nl-nl