Zoeken
 
From 1 - 10 / 348
  • Voor analyses of applicatie-ontwikkeling in GIS, CAD en Desktop Mapping waarbij het niet nodig is om wijzigingen in het kaartbeeld aan te brengen, maar waarbij de kaart als ondergrond en referentie functioneert, is TOP50raster een goed alternatief. Dit bestand wordt softwarematig afgeleid uit de vectorbestanden.

  • Samen met dataset HWBP_point en HWBP_polygon vormt dit bestand de basis voor de kaart Meekoppelkansen bij Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). (kaart 150306) De kaart is gebruikt om met de partners (waterschap, gemeenten, provincie) een beeld te vormen over de meekoppelkansen in relatie tot het HWBP. Het landelijke HWBP stuurt in elk begin van het jaar een concept programmering naar de regio. In de regio bekijken we of dat het concept programma schuurt met ontwikkelingen in de regio. Dit kan leiden tot een vraag vanuit de regio om het HWBP programma aan te passen. De komende jaren zal dit een herhalend proces zijn.

  • TOP500raster is gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. TOP500raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:500.000 weer.

  • In het landelijk gebied worden jaarlijks vele projecten uitgevoerd met Europese subsidiegelden uit het zogeheten POP oftewel Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dienst Landelijk Gebied (DLG) is door de Europese Unie aangewezen als betaalorgaan voor POP-subsidie in Nederland. DLG zorgt ervoor dat aanvragers van de subsidie tijdig de subsidiegelden ontvangen en dat alle verantwoordingen en rapportages in Brussel komen. De subsidieaanvragen komen veelal binnen bij de provincies en zij zijn ook bestuurlijk verantwoordelijk voor de afhandeling. De uitvoering van de POP-subsidies vindt plaats op de kantoren van Dienst Landelijk Gebied in Arnhem, Groningen, Tilburg en Utrecht. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma loopt van 2007-2013 en richt zich op projecten op het platteland ter versterking en verbetering van: Landbouw, Natuur en landschap, Leefbaarheid op het platteland, Recreatie en streek (bron: DLG (november 2014).

  • De gebieden, weergegeven als vlakken, die van belang zijn bij de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden.

  • TOP250raster is afgeleid van de Wegenkaart van Nederland, schaal 1:250.000. Deze bestanden worden softwarematig gegenereerd uit de vectorbestanden. Geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen, maar ook als index voor TOP25raster en TOP50raster.

  • TOP100raster is automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL

  • TOP25raster geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:25.000 weer.

  • Grondwaterkwaliteitsmeetnet Overijssel. Deze kaart bevat de ligging van zowel de PMG meetpunten (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) als de LMG meetpunten (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit). De pdf bestanden van het betreffende meetpunt zijn te bekijken via de website van de Wateratlas van Overijssel, na selectie van Grondwater - Grondwaterkwaliteit en vervolgens het gewenste meetnet selecteren. Op het kaartbeeld een punt aanklikken en dan verschijnt er een informatiescherm, waar de bij het punt behorende pdf te bekijken is.

  • TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.