From 1 - 10 / 92
  • Landsdekkende luchtfoto medio 2012 met een resolutie van 25 cm. Fotovlucht uitgevoerd door Slagboom en Peeters Luchtfotografie BV.

  • Landsdekkende luchtfoto medio 2013 met een resolutie van 25 cm. Fotovlucht uitgevoerd door Slagboom en Peeters Luchtfotografie BV.

  • TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.

  • De Achtergrondkaart PDOK is de kaartlaag waarop locatiegebonden content wordt afgebeeld. De BRT Achtergrondkaart moet ervoor zorgen dat de eindgebruiker zich kan orienteren tijdens het gebruik van geografische applicaties. Data automatisch gegeneraliseerd op basis van TOP10NL. Buiten de standaard projectie EPSG:28992 (Amersfoort / RD New) wordt deze service ook geleverd in de projectie EPSG:25831 (ETRS89 / UTM zone 31N).

  • De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT Achtergrondkaart is beschikbaar in vier verschillende thema's: standaard, grijs, pastel en water. Vanaf april 2021 wordt het buitenland transparant weergegeven. Hierdoor is het mogelijk om een andere, internationale kaartlaag naar keuze 'onder' de BRT Achtergrondkaart te leggen waardoor het kaartbeeld over de grens doorloopt. De BRT Achtergrondkaart wordt ontsloten in de projecties: EPSG 28992 (RD), EPSG 25831 (ETRS89 UTM zone 31N) en EPSG 3857 (WGS84 WebMercator).

  • Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren. In de nieuwste versie van de open dataset van de Kadastrale kaart (v5) zijn kwaliteitslabels toegevoegd. Deze labels geven de nauwkeurigheid weer waarmee terreingrenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. Hiermee wordt zichtbaar met welke marge de ingetekende grenzen op de Kadastrale kaart kunnen afwijken van de werkelijke grenzen in het terrein. Meer informatie over de Kadastrale kaart en kwaliteitslabels vindt u op https://www.pdok.nl/introductie/-/article/kadastrale-kaart

  • De BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie, wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd.

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Binnen de service worden een aantal lagen aangeboden, te weten (jaar)_ortho25IR (maximaal 5 jaargangen) en een laag Actueel_ortho25IR. (jaar)_ortho25IR wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld; de laag Actueel_ortho25IR verwijst naar de landsdekkende dataset van de meest recente jaargang. Nadat (jaar)_ortho25IR landsdekkend is gevuld zal de laag Actueel_ortho25IR naar deze dataset verwijzen. Jaarlijks zal er een laag (jaar)_ortho25IR bijkomen.

  • De BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie, wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd.

  • In opdracht van de aan het samenwerkingsverband Beeldmateriaal deelnemende overheden wordt jaarlijks gedurende de zomermaanden een landsdekkende luchtfoto geproduceerd. Met ingang van de jaargang 2016 wordt dit product via PDOK als open data beschikbaar gesteld. Deze luchtfoto heeft een resolutie van 25 centimeter. De resolutie geeft aan hoe groot een pixel is op het aardoppervlak, in dit geval dus 25 bij 25 centimeter. Met ingang van de jaargang 2021 stelt het samenwerkingsverband, naast de bovengenoemde luchtfoto, ook het beeldmateriaal dat in het voorjaar wordt ingewonnen als open data beschikbaar. Dit betreft luchtfoto’s met een Hoge Resolutie (HR) van 7,5 centimeter. Al kort na de inwinning wordt op tijdelijke basis een ‘quick’ variant aangeboden; dit beeldmateriaal voldoet nog niet aan alle gestelde eisen (o.a. ten aanzien van geometrie, radiometrie en de aansluiting op aangrenzende beelden), maar is al wel bruikbaar als kijkplaatje en ter oriëntatie. Het definitieve product wordt beschikbaar gesteld zodra het volledige productieproces is doorlopen en de kwaliteitscontrole positief is afgesloten. Dit product vervangt de ‘quick’ variant. De beschikbare producten betreffen de zogenoemde orthofotomozaïeken. Deze zijn samengesteld uit de centrale gedeelten van de individuele luchtfoto’s. Hierdoor wordt de omvalling van hoge objecten in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken van de 25 centimeter luchtfoto worden zowel als een kleurenfoto (Rood Groen Blauw) als in een InfraRood -versie aangeboden; voor de 7,5 centimeter luchtfoto geldt dat deze alleen in een kleuren-versie (RGB) beschikbaar is. Binnen de webservices wordt een aantal lagen aangeboden, te weten: • Luchtfoto (jaar) Quick Ortho 8cm RGB (tijdelijke versie); • Luchtfoto (jaar) Ortho 8cm RGB (definitieve versie); • Luchtfoto Actueel Ortho 8cm RGB • Luchtfoto (jaar) Quick Ortho 25cm RGB (tijdelijke versie); • Luchtfoto (jaar) Ortho 25m RGB (definitieve versie); • Luchtfoto Actueel Ortho 25cm RGB; De diverse lagen worden gaandeweg het lopende jaar gevuld. De lagen Actueel_ortho25 en Actueel_ortho25[IR] verwijzen altijd naar de dataset van de meest recente landsdekkende jaargang van de 25 centimeter luchtfoto. De laag Actueel_orthoHR verwijst altijd naar de dataset van de meest recente landsdekkende jaargang van de 7,5 centimeter luchtfoto. Jaarlijks worden nieuwe lagen toegevoegd. Er worden maximaal 5 jaargangen weergegeven. PDOK biedt het open data beeldmateriaal aan in de vorm van webservices. Het samenwerkingsverband biedt via opendata.beeldmateriaal.nl de mogelijkheid om data in de vorm van fysieke leveringen (downloads) te verkrijgen. Informatie over de voortgang van de productie van het lopende jaar vind je op beeldmateriaal.nl.