Zoeken
 

protocol

OGC:WMS

5899 record(s)

 

Contact for the resource

Keywords

License

Type of resources

Service types

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 5899
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Op de kaart ziet u het aantal kinderen per km2 dat in oudere basisscholen verblijft en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld. Vóór 1945 zijn in panden vooral loden drinkwaterleidingen aangelegd. Ongeveer vanaf 1960 is hiermee gestopt. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. In oudere panden bestaat daarom de kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn.

  • In de respons op de enquête meldt 79 % van de scholen een bouwjaar van vóór 1994. Van deze scholen zegt 40 % dat ooit een asbestinventarisatie is uitgevoerd en bijna de helft daarvan was recent (minder dan twee jaar geleden). Bij 81 % van de geïnventariseerde scholen is asbest aangetroffen. In 37 % werd geadviseerd om direct (een deel van) het aangetroffen asbest te verwijderen. In 58 % van de gevallen is daaraan gehoor gegeven. Begin 2011 verzuimde een school in Amsterdam om asbest te inventariseren, waardoor kinderen en leerkrachten werden blootgesteld aan asbestvezels. In de TK is toen besloten dat we alle scholen vragen om hun gebouwen op asbest te inventariseren, ook als geen sprake is van sloop-, verbouwings- of renovatiewerkzaamheden