Zoeken
 

protocol

OGC:WFS

5056 record(s)

 

Contact for the resource

Keywords

License

Type of resources

Categories

Service types

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 10 / 5056
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Categories  

  INSPIRE Geografische Namen webservices is gebaseerd op de INSPIRE dataset voor Geografische Namen. Deze informatie is afkomstig uit het bestand TOP10NL en gegenereerd met behulp van ETL tooling.

 • Op deze kaartlaag in de PRV is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) weergegeven. Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Deze kaartlaag is vastgesteld door GS op 16 oktober 2018 (besluitnummer (1060770/1133547). Op deze kaartlaag in de PRV is tevens het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de grote wateren (zoals het IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee) weergegeven.

 • Categories  

  INSPIRE Adressen themalaag, gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster.

 • Categories  

  Gebieden in de Territoriale Zee: Zone 0-3 Mijl zonder toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 0-6 Mijl zonder toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 3-12 Mijl met toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Zone 6-12 Mijl met toegang volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), Kustwateren Kaderrichtlijn Water (KRW).

 • Categories  

  Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en menselijke gezondheid en veiligheid.

 • Basislijn van de Nederlandse kust voor de Noordzee, dit is de basis voor de lijn op 1 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 3 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 6 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 12 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 24 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust.

 • Categories  

  INSPIRE Statistische eenheden

 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. De Lnight-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. Attributen: Naam: LOW_VAL Eenheid: gebroken getal, in dB Omschrijving: minimale waarde geluidsklasse Naam: HIGH_VAL Eenheid: gebroken getal, in dB Omschrijving: maximale waarde geluidsklasse

 • Atlas voor kaarten over het warmte gebruik (industrie, glastuinbouw en huishoudens) en potentieel kaarten voor de productie van duurzame warmte en de aanwezigheid van nog niet benutte restwarmte.