Zoeken
 
From 1 - 10 / 201
 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van, tot 1 meter grid resolutie geinterpoleerde waarden van dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren Van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.

 • Categories  

  Lodinggegevens van de Hydrografische Opnemingsvaartuigen, Rijkswaterstaat en andere hydrografische bronnen worden digitaal opgeslagen in het Bathymetrisch Systeem.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: - AHN2 5 meter maaiveld raster - AHN2 0,5 meter maaiveld raster, opgevuld - AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet opgevuld - AHN2 0,5 meter ruw raster NB: bij features met een oorspronkelijke "nodata" waarde komt de waarde overeen met -32768.0.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: - AHN1 5 meter maaiveld raster - AHN1 25 meter maaiveldraster - AHN1 100 meter maaiveldraster

 • Categories  

  AHN in de vorm van een grid met een resolutie van 25 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in centimeters. Het 25x25 en 100x100 meter DHM worden beide afgeleid uit het 5x5 meter DHM. De hoogtewaardes worden berekend door het gemiddelde te berekenen van de onderliggende 5x5 meter gridcellen. Doordat 'toevallige' fouten in de 5x5 meter gridcellen voor een groot deel zullen worden uitgemiddeld zal de nauwkeurigheid van het 25x25 meter DHM groter worden. Dit effect zal zelfs nog iets groter zijn bij het 100 x 100 meter DHM. In het algemeen geldt dat als de gridcelgrootte wordt vergroot, de nauwkeurigheid toeneemt. Echter, de gedetailleerdheid van de terreinbeschrijving neemt ook af bij grotere gridcellen. Dit effect manifesteert zich met name bij het optreden van scherpe overgangen in het terrein, zoals bijvoorbeeld bij een dijklichaam. In deze verbeterde versie van het AHN is de NAP-correctie doorgevoerd evenals enkele andere verbeteringen. Het AHN is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen voor de bouw van een nieuw, landsdekkend, digitaal hoogtebestand. In 1996 is begonnen met de bouw van het AHN, dat sinds begin 2004 voor geheel Nederland beschikbaar is. Het is de bedoeling dat het iedere 5 tot 10 jaar wordt geactualiseerd. WCS service.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 (AHN3) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: AHN3 0,5 meter DTM (maaiveld raster), AHN3 5 meter DTM (maaiveld raster, niet opgevuld), AHN3 5 meter DSM , AHN3 0,5 meter DSM. NB: bij features met een oorspronkelijke "nodata" waarde komt de waarde overeen met -32768.0. Meer informatie: https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads Een overzicht van de inwinjaren voor AHN3 staat op: http://www.ahn.nl/common-nlm/inwinjaren-ahn2--ahn3.html

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van, tot een 20 meter grid resolutie geinterpoleerde waarden van dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van tenminste de Noordzee binnen het Nederlandse Continentaal Plat ondieper dan 20 mtr. en begrenst door basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie voor de Nederlandse binnenwateren. Voorals nog incl. Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

 • Categories  

  Tot een 20 meter grid resolutie geinterpoleerde waarden van dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van tenminste de Noordzee binnen het Nederlandse Continentaal Plat ondieper dan 20 mtr. en begrenst door basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie voor de Nederlandse binnenwateren. Voorals nog incl. Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

 • Laser Kust 2013 - 2m gefilterd grid per Top10 kaartblad. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

 • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Kaart van de rivieren de Boven en Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe Maas, van Lobith tot Brielle: in twintig bladen, benevens twee supplementaire bladen voor den Oude-Rijn en voor de Noord / vervaardigd op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder directie van den Hoofd-Ingenieur bij de Algemeene Dienst van den Waterstaat B.H. Goudriaan. - Schaal 1:10.000. - [Delft]: Algemeene Dienst van de Waterstaat, 1830-1842. ([Delft] Topographisch Bureau en Drukkerij van het Departement van Oorlog). - 1 serie in 25 bladen: lithografie; diverse formaten. Van de tweede serie van de rivierkaart van de Boven Rijn bestaan een aantal bladen met in handschrift "Normaallijnen Gelderland". Op deze bladen zijn de resultaten van de oevermetingen in 1850-1852 en 1872 in manuscript ingetekend.