Zoeken
 
From 1 - 10 / 266
 • Categories  

  Amplitude van het getij: verschil tussen Lowest Astronomical Tide (LAT) en Mean Sea Level (MSL)

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: - AHN2 5 meter maaiveld raster - AHN2 0,5 meter maaiveld raster, opgevuld - AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet opgevuld - AHN2 0,5 meter ruw raster NB: bij features met een oorspronkelijke "nodata" waarde komt de waarde overeen met -32768.0.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: - AHN1 5 meter maaiveld raster - AHN1 25 meter maaiveldraster - AHN1 100 meter maaiveldraster

 • Categories  

  Lodinggegevens van de Hydrografische Opnemingsvaartuigen, Rijkswaterstaat en andere hydrografische bronnen worden digitaal opgeslagen in het Bathymetrisch Systeem.

 • Categories  

  AHN in de vorm van een grid met een resolutie van 25 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in centimeters. Het 25x25 en 100x100 meter DHM worden beide afgeleid uit het 5x5 meter DHM. De hoogtewaardes worden berekend door het gemiddelde te berekenen van de onderliggende 5x5 meter gridcellen. Doordat 'toevallige' fouten in de 5x5 meter gridcellen voor een groot deel zullen worden uitgemiddeld zal de nauwkeurigheid van het 25x25 meter DHM groter worden. Dit effect zal zelfs nog iets groter zijn bij het 100 x 100 meter DHM. In het algemeen geldt dat als de gridcelgrootte wordt vergroot, de nauwkeurigheid toeneemt. Echter, de gedetailleerdheid van de terreinbeschrijving neemt ook af bij grotere gridcellen. Dit effect manifesteert zich met name bij het optreden van scherpe overgangen in het terrein, zoals bijvoorbeeld bij een dijklichaam. In deze verbeterde versie van het AHN is de NAP-correctie doorgevoerd evenals enkele andere verbeteringen. Het AHN is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen voor de bouw van een nieuw, landsdekkend, digitaal hoogtebestand. In 1996 is begonnen met de bouw van het AHN, dat sinds begin 2004 voor geheel Nederland beschikbaar is. Het is de bedoeling dat het iedere 5 tot 10 jaar wordt geactualiseerd. WCS service.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 (AHN3) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: AHN3 0,5 meter DTM (maaiveld raster), AHN3 5 meter DTM (maaiveld raster, niet opgevuld), AHN3 5 meter DSM , AHN3 0,5 meter DSM. NB: bij features met een oorspronkelijke "nodata" waarde komt de waarde overeen met -32768.0. Meer informatie: https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads Een overzicht van de inwinjaren voor AHN3 staat op: http://www.ahn.nl/common-nlm/inwinjaren-ahn2--ahn3.html

 • Laser Kust 2013 - 2m gefilterd grid per Top10 kaartblad. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

 • Laseraltimetrie hoogtegegevens van de Kust 2012 ingewonnen volgens RWS-voorschriften. Meetdata: 17 - 1 - 2012 Zeeuws Vlaanderen , Walcheren en Noord Beveland en Oosterschelde Neeltje Jans 1 - 2 - 2012 Schouwen, Goeree en Voorne 31 - 1 - 2012 en 20 - 2 -2012 Delfland en Rijnland 31 - 1 - 2012 Noord Holland 20 - 2 - 2012 Texel en Ameland 25 - 2 - 2012 Vlieland en Terschelling 22 - 3 - 2012 Schiermonnikoog

 • Hoogtemodel van de kust in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Laseraltimetrie hoogtegegevens ingewonnen volgens RWS voorschriften (Waddeneilanden en Noord Holland zijn gevlogen tussen 20 jan 2011 en 20-2-2011) (Delfland en Rijnland op 27 jan en 20 febr 2011) Voorne op 13 febr 2011, Goeree en Schouwen op 8 febr 2011 Neeltje Jans, Walcheren , N-Beveland en Zeeuws Vlaanderen op 19 augustus 2011

 • Zaaknummer 31074371. Laser Kust 2015 - 2m gefilterd grid per Top10 kaartblad. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.