Zoeken
 
From 1 - 10 / 199
 • Categories  

  Amplitude van het getij: verschil tussen Lowest Astronomical Tide (LAT) en Mean Sea Level (MSL)

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: - AHN1 5 meter maaiveld raster - AHN1 25 meter maaiveldraster - AHN1 100 meter maaiveldraster

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van Nederlands deel van de Noordzee ondieper dan 10 m LAT, tot een 20 meter grid resolutie geinterpoleerde waarden van dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van tenminste de Noordzee binnen het Nederlandse Continentaal Plat ondieper dan 20 mtr. en begrenst door basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie voor de Nederlandse binnenwateren. Voorals nog incl. Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van, tot 1 meter grid resolutie geinterpoleerde waarden van dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren Van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.

 • Categories  

  Lodinggegevens van de Hydrografische Opnemingsvaartuigen, Rijkswaterstaat en andere hydrografische bronnen worden digitaal opgeslagen in het Bathymetrisch Systeem.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: - AHN2 5 meter maaiveld raster - AHN2 0,5 meter maaiveld raster, opgevuld - AHN2 0,5 meter maaiveldraster, niet opgevuld - AHN2 0,5 meter ruw raster NB: bij features met een oorspronkelijke "nodata" waarde komt de waarde overeen met -32768.0.

 • Categories  

  Web Coverage Service (WCS) van het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 (AHN3) waarin de volgende lagen zijn opgenomen: AHN3 0,5 meter DTM (maaiveld raster), AHN3 5 meter DTM (maaiveld raster, niet opgevuld), AHN3 5 meter DSM , AHN3 0,5 meter DSM. NB: bij features met een oorspronkelijke "nodata" waarde komt de waarde overeen met -32768.0. Meer informatie: https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads Een overzicht van de inwinjaren voor AHN3 staat op: http://www.ahn.nl/common-nlm/inwinjaren-ahn2--ahn3.html

 • Hoogtemodel van de kust in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Laseraltimetrie hoogtegegevens ingewonnen volgens RWS voorschriften (Waddeneilanden en Noord Holland zijn gevlogen tussen 20 jan 2011 en 20-2-2011) (Delfland en Rijnland op 27 jan en 20 febr 2011) Voorne op 13 febr 2011, Goeree en Schouwen op 8 febr 2011 Neeltje Jans, Walcheren , N-Beveland en Zeeuws Vlaanderen op 19 augustus 2011

 • Laseraltimetrie hoogtegegevens van de Kust 2012 ingewonnen volgens RWS-voorschriften. Meetdata: 17 - 1 - 2012 Zeeuws Vlaanderen , Walcheren en Noord Beveland en Oosterschelde Neeltje Jans 1 - 2 - 2012 Schouwen, Goeree en Voorne 31 - 1 - 2012 en 20 - 2 -2012 Delfland en Rijnland 31 - 1 - 2012 Noord Holland 20 - 2 - 2012 Texel en Ameland 25 - 2 - 2012 Vlieland en Terschelling 22 - 3 - 2012 Schiermonnikoog

 • Grindpercentage bovenste 15 cm zeebodem in grid