From 1 - 10 / 216
  • Zaaknummer 31074371. Laser Kust 2013 - Vlieglijnen (shape) - Waddenzee. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Westerschelde 2011 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Traject dat nautisch beheerd wordt door een beheerder.

  • Overzicht van de vlieglijnen van de kribben van de Maas in 2009 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Contouren van stedelijke gebieden waarin geen filtering van de ahn-data heeft plaats gevonden. Deze grens is meestal door de aannemer op basis van andere bestanden bepaald en vervolgens is het bestand volgens deze grenzen gefilterd. De AGI heeft vervolgens in de reguliere controles bepaald of deze gebiedsgrens correct was of niet en eventueel de gebiedsgrens aangepast. De aannemer heeft hier vervolgens weer naar gehandeld door respectievelijk data terug te zetten (indien er teveel gefilterd was) of data te filteren (indien er te weinig gefilterd was).

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is in de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is in de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is in de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.