From 1 - 10 / 172
  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 6 juli 2010. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 Het Groene Woud, A2 Leenderheide - grens Limburg, A2 Rondweg Den Bosch, A4 Steenbergen, A58 Ekkersrijt - Oirschot, Wilhelminakanaal, Zuid Willemsvaart.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 6 november 2012. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Het Groene Woud, A2 Einhoven - Den Bosch, A4 Steenbergen, Zuid Willemsvaart Den Bosch.

  • Opnamelocaties van helicopterfoto's van een deel van de rijkswegen in Noord-Brabant. Opnames zijn van augustus, september en oktober 2007 en februari 2008 en betreffen de A2, A4, A16, A58, A59 en A65. Bestand bevat een link naar de foto's.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 12 februari 2013. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Het Groene Woud, A2 Einhoven - Den Bosch, A4 Steenbergen, Zuid Willemsvaart Den Bosch, Wilhelminakanaal, Spoortrace Vught.

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is in de fotovlucht d.d. 20 en 22 mei 2010 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • MV-LAT verschillijnen in dm gemaakt aan de hand van MVLAT verschilmatrix van Hydrografie van 2009

  • Stort en loswallen op de Noordzee. Er zijn 2 soorten stort- en loswallen, vastgelegd mbv WBR vergunning incl. milieubesluiten en stort- loswallen die vastgelegd zijn binnen de baggercontracten. Deze laatste liggen voornamelijk in het kustfundament.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname