Zoeken
 
From 1 - 10 / 258
  • Maximumsnelhedenkaart van alle wegen in het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • Laser Oosterschelde2013 - Vlieglijnen (shape) - Oosterschelde. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Westerschelde 2014 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • GIS-bestand van Staande Mast Route in Nederland

  • In samenwerking tussen NIS en CIV is het nieuwe RWS regiogrenzen bestand tot stand gekomen. Dit betreft de gecorrigeerde versie van 2018. De grenzen zijn o.a vervaardigd met behulp van diverse bronbestanden waaronder KernGis droog en BKN en zijn nu samengevoegd tot een landsdekkend bestand. De voormalige natte en droge districten zijn dus nu samengevoegd. (Attribuut Sector = ND) Bij bruggen en tunnels is het attribuut gescheiden in nat (N) en droog (D) en liggen als 2 vlakken op elkaar. Zodra mutaties zijn goedgekeurd door de hoofd-ingenieur directeuren of districtshoofden van de betrokken districten, kunnen mutaties aan dit bestand bij het NIS worden aangemeld.

  • Overzicht van de vlieglijnen van kust_2008 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname FILENAAM = naam van het desbetreffende kustvak

  • Overzicht van de vlieglijnen van kust_2008 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is in de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.