From 1 - 10 / 247
  • De Actuele Wegenlijst wordt door de Centrale Informatievoorziening (CIV) samengesteld. In deze publicatie zijn alle, aan CIV bekende, mutaties in het (genummerde) rijkswegennet verwerkt. De rijkswegen zijn onderverdeeld naar Planwegen (1- 99) en Planvervangende wegen (200 t/m 838 + 915). Aan de basis van de indeling liggen het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT 2000 - 2004) ten grondslag. Meer informatie en nieuws over het Nationaal Wegen Bestand (NWB) is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • De locaties van foto's van het gebied rondom de Nieuwe Waterweg in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de foto's zijn gemaakt in 2007 vanuit een helikopter.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 17 november 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 Leenderheide - Limburgse grens, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A27 Utrecht Lunetten - Gorichem, A58 Ekkersweijer - Ekkersrijt, A58 Oirschot - Batadorp, Zuidwillemsvaart.

  • Puntlokaties van helicopterfoto's zoals gevlogen in februari 2009

  • Overzicht van de vlieglijnen van Wadden 2004 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2019. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door de Waterdienst. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door de toetsprogrammatuur WINKUST worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de vlieglijnen van kust_2007 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Puntlokaties van helicopterfoto's zoals gevlogen in december 2008