Zoeken
 
From 1 - 10 / 157
  • GIS-bestand van Staande Mast Route in Nederland

  • Wegen welke toegankelijk zijn voor verschillende categorieën weggebruikers. De volgende soorten ”wegcategorie formeel” worden geregistreerd en getoond in kolom OMSCHR: 1. autosnelweg, 2. autoweg, 3. weg gesloten voor langzaam verkeer, 4. weg gesloten voor (brom)fietsers, 5. weg voor alle verkeer (gemengd verkeer).

  • De kartering 2008 is uitgevoerd voor 5 locaties: Koningssteen, Ooijen, Aijen, Bergen en Beugen. De Oude grenzenmethode is toegepast, waarbij de kartering 2009 het uitgangspunt is. De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2008/2009 . Voor de kartering is de fotovlucht, opgenomen d.d. 26 spetember 2008 en 20 oktober 2008 (RGB-kleuren), gebruikt. Er is gevlogen op schaal 1:10.000 met een grondresolutie van 12 cm. In de Ecotopenvlucht 2008 is een fout in de geometrie geconstateerd varierend tussen 1m en 3m. Om deze reden zijn alleen de genoemde locaties uitgewerkt. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • In samenwerking tussen NIS en CIV is het nieuwe RWS regiogrenzen bestand tot stand gekomen. Dit betreft de gecorrigeerde versie van 2018. De grenzen zijn o.a vervaardigd met behulp van diverse bronbestanden waaronder KernGis droog en BKN en zijn nu samengevoegd tot een landsdekkend bestand. De voormalige natte en droge districten zijn dus nu samengevoegd. (Attribuut Sector = ND) Bij bruggen en tunnels is het attribuut gescheiden in nat (N) en droog (D) en liggen als 2 vlakken op elkaar. Zodra mutaties zijn goedgekeurd door de hoofd-ingenieur directeuren of districtshoofden van de betrokken districten, kunnen mutaties aan dit bestand bij het NIS worden aangemeld.

  • Punt of gebied waar een rijbaan onder een kleine hoek overgaat in twee rijbanen ten behoeve van verkeer met dezelfde oorspronkelijke rijrichting.

  • Vaste meetlocaties binnen en buiten het Nederlands Continentaal Plat voor het uitvoeren van meteorologische en / of oceanografische metingen.

  • Wegen welke toegankelijk zijn voor verschillende categorieën weggebruikers. De volgende soorten ”wegcategorie formeel” worden geregistreerd en getoond in kolom OMSCHR: 1. autosnelweg, 2. autoweg, 3. weg gesloten voor langzaam verkeer, 4. weg gesloten voor (brom)fietsers, 5. weg voor alle verkeer (gemengd verkeer).