From 1 - 10 / 236
  • Bestand met elektra en telecom kabels die op de Noordzee gelegen zjin, waarbij de focus op het NCP gericht is. Informatie buiten het NCP is alleen te gebruiken als achtergrondlaag. Bij laatste revisie zijn een aantal kabels aangepast op basis van informatie van de providers, waarbij nu bij de aangepaste kabels ook de lussen (uitbijters) zijn opgenomen.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 27 juni 2011. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Het Groene Woud A2 Randweg Eindhoven A2 Rondweg Den Bosch (Trace Vught) A4 Steenbergen 59 Den Bosch - Waalwijk Zuid Willemsvaart Den Bosch

  • Overzicht van de vlieglijnen van Wadden 2007 Dit bestand omvat de gebieden: Waddenzee_oost en Amelanderzeegat Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Contour Nederland voor ENC achtergrondkaart vervaardigd uit TOP50NL featureclass REGISTRATIEFGEBIED_VLAK

  • Zaaknummer 31074371. Laser Kust 2013 - Vlieglijnen (shape) - Waddenzee. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Door Centrale Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat beheerde grenzen van de Wegen- en Waterdistricten van Rijkswaterstaat. Mutaties kunnen bij de CIV worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

  • In samenwerking tussen NIS en CIV is het nieuwe RWS regiogrenzen bestand tot stand gekomen. Dit betreft de gecorrigeerde versie van 2018. De grenzen zijn o.a vervaardigd met behulp van diverse bronbestanden waaronder KernGis droog en BKN en zijn nu samengevoegd tot een landsdekkend bestand. De voormalige natte en droge districten zijn dus nu samengevoegd. (Attribuut Sector = ND) Bij bruggen en tunnels is het attribuut gescheiden in nat (N) en droog (D) en liggen als 2 vlakken op elkaar. Zodra mutaties zijn goedgekeurd door de hoofd-ingenieur directeuren of districtshoofden van de betrokken districten, kunnen mutaties aan dit bestand bij het NIS worden aangemeld.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname