From 1 - 7 / 7
 • Dit is de OGC API 3D GeoVolumes van de 3D Basisvoorziening. In opdracht van de afdeling 3D Basisvoorziening van het Kadaster ontsluit PDOK de 3D data in het 3D Tiles formaat (versie 1.1) middels een OGC API 3D GeoVolumes (draft). De 3D tiles kennen geen vast grid in verband met het toepassen van het implicit tiling principe en de objecten in de data hebben een voor gedefinieerde styling welke naar wens overruled kunnen worden. De 3D tiles zullen jaarlijks worden geactualiseerd. Deze OGC API heeft de status PDOK draft. Dat wil zeggen dat deze API aan verandering onderhevig kan zijn en vaker dan de reguliere services van PDOK aangepast kan worden. Een verandering kan zitten in bijvoorbeeld aangepast functionele wensen of aanpassingen op basis van de (interpretatie) van (OGC) standaarden.

 • Het Digitaal Terrein Model (Engels: Digital Terrain Model) (DTM) representeert het Actueel Hoogtebestand Nederland (maaiveldniveau) in quantized mesh formaat.

 • Met deze API is het mogelijk om gegevens uit de BGT dataset te downloaden. Deze BGT-gegevens zijn te downloaden voor gebruik in eigen GIS-software. De BGT-gegevens zijn als extract in GML of GML-light of Stuf-geo formaat te downloaden.

 • De 3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. De informatie in de voorziening is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. De 3D Basisvoorziening kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. De 3D Basisvoorziening bestaat uit de volgende producten: - 3D Basisbestand volledig - 3D Basisbestand gebouwen - 3D Hoogtestatistieken gebouwen De 3D Basisvoorziening is beschikbaar via downloads en als 3D Tiles voor visualisatie-doeleinden. 3D Tiles is een open (OGC) standaard en biedt een efficiënte manier om de 3D gebouwen en terreinen in 3D te visualiseren.

 • Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren. Een kadastrale kaart geeft slechts een indicatie van de ligging van de kadastrale grenzen. Er kunnen geen maten aan worden ontleend. In de nieuwste versie van de open dataset van de Kadastrale kaart (v5) zijn kwaliteitslabels toegevoegd. Deze labels geven de nauwkeurigheid weer waarmee terreingrenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. Hiermee wordt zichtbaar met welke marge de ingetekende grenzen op de Kadastrale kaart kunnen afwijken van de werkelijke grenzen in het terrein.

 • Categories  

  BAG

  De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens. De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen. Aangezien niet alle BAG gegevens worden geleverd, adviseren wij u om de actuele gegevens in één van de BAG producten te controleren. Raadpleeg de BAG Viewer voor enkele bevragingen van BAG gegevens. Een overzicht van alle beschikbare producten kunt u vinden op de website https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag . De BAG WMS, BAG WFS en BAG API Individuele bevragingen zijn expliciet niet bedoeld voor bulkbevragingen waarmee veel gegevens in één keer worden opgevraagd en in een database worden verwerkt. Wilt u in één keer meer gegevens opvragen, dan raden wij u aan om gebruik te maken van onze BAG Geopackage (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-geopackage) of BAG extract (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-2.0-extract). De BAG Geopackage en de BAG extract kunt u downloaden via de Atom downloadservice: https://service.pdok.nl/lv/bag/atom/bag.xml . Deze dataset wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van het INSPIRE thema Gebouwen. Het betreft gebouwcontouren, constructieve onderdelen van gebouwen en ruimtelijke barrieres. Dit betreft niet-geharmoniseerde data uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De service wordt dagelijks geactualiseerd.

 • Categories  

  TOP10NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaartseries 1:10.000 en 1:25.000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.