From 1 - 10 / 174
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • BOR - Speelterrein

  • Op de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklasse uit funderingsonderzoek en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn. Ook ziet u of een woning voorzien is van meetboutjes, als dat het geval is zijn er meetrapporten op te vragen.

  • De Generieke toepassingskaart laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is. De toepassingskaart gaat uit van toepassing in of op de bovengrond. De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer, deze kunt u vinden op www.zaanstad.nl trefwoorden bodemkwaliteitskaart of Nota bodembeheer.

  • BOR - Wegen -Struikelsteen

  • In de toetsingskaart gemiddelde kwaliteit bovengrond is de gemiddeld gemeten waarden van de individuele stoffen (in de bovengrond: 0-0,5 m –mv) per deelgebied getoetst aan de Achtergrondwaarde, Tussenwaarden en aan de Interventiewaarde. Vervolgens is de kwaliteit van de deelgebieden gebaseerd op de stof die het meest verontreinigend is.

  • Op de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklasse uit funderingsonderzoek en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn. Ook ziet u of een woning voorzien is van meetboutjes, als dat het geval is zijn er meetrapporten op te vragen.

  • U ziet of een woning voorzien is van meetboutjes. Als dat het geval is zijn er meetrapporten op te vragen.

  • De Ontgravingskaart ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van 0,5 tot 2,0 m -mv van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer, deze kunt u vinden op www.zaanstad.nl trefwoorden bodemkwaliteitskaart of Nota bodembeheer.

  • De kaart met de zone indeling geeft de zones weer waar de gemiddelde kwaliteit van de bodem gelijkwaardig is. De kaart is een bijlage van de bodemkwaliteitskaart, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord bodemkwaliteitskaart.