Zoeken
 
From 1 - 10 / 20
  • Bestaande Landelijke wandelroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • Bestaande Regionale Fietsknooppunten, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • Landsdekkend bestand van fietsknooppunten en fietsnetwerken, gecorrigeerd op geometrie (knooppunten gesnapt op splitsingen van netwerkroutes).

  • Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • Projectenkaart van werken in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer

  • Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

  • Gridbestand,met de actuele hoogte van het maaiveld in cm t.o.v nap. Het bestand is ontstaan door middeling van 25 waarden van het 5 x 5 meter gridbestand. Het 5 x 5 meter DHM wordt verkregen door de omliggende laserpunten te interpoleren naar een vierkant, regelmatig raster. De interpolatietechniek welke wordt gebruikt voor productie van het 5 x 5 meter DHM’s is een zogenaamde gewogen-gemiddelde interpolatie. Het gewicht dat bij interpolatie aan omliggende metingen wordt gegeven is afhankelijk van de afstand tot het te interpoleren punt.

  • Gridbestand,met de actuele hoogte van het maaiveld in cm t.o.v nap. Het bestand is ontstaan door middeling van 100 waarden van het 5 x 5 meter gridbestand. Het 5 x 5 meter DHM wordt verkregen door de omliggende laserpunten te interpoleren naar een vierkant, regelmatig raster. De interpolatietechniek welke wordt gebruikt voor productie van het 5 x 5 meter DHM’s is een zogenaamde gewogen-gemiddelde interpolatie. Het gewicht dat bij interpolatie aan omliggende metingen wordt gegeven is afhankelijk van de afstand tot het te interpoleren punt.

  • Bodemhoogte van het watersysteemdeel Zuid-Holland, of een deel daarvan. Afhankelijk van het belang van de lokatie wordt deze regelmatig gemeten. Denk bijvoorbeeld aan het belang voor de scheepvaart.

  • de wet is gebaseerd op het interventie verdrag (Brussel 1969 Trb. 1970, nr.196). Wanneer er een grote aanpassing van de Nederlandse basislijn of Aanloop Nautisch beheer plaatsvindt, dan dient deze dataset ook aangepast te worden.