From 1 - 10 / 165
  • Het betreft hier wind als duurzame bron voor energieopwekking. In 2012 nemen hernieuwbare energiedragers 11 procent van de totale inzet voor de elektriciteitsproductie voor hun rekening. Vooral windenergie draagt bij aan de productie van hernieuwbare elektriciteit. Biomassa, elektriciteit uit zon en waterkracht neemt in Nederland een zeer beperkte plaats in. In 2020 wil het Rijk op land in totaal 6.000 MW aan vermogen hebben opgesteld (EL&I, 2011). In het Energieakkoord (SER, 2013) is als doelstelling voor 2013 voor wind op zee een totaal vermogen van 4.450 MW afgesproken. Vanwege de hoge verwachte subsidiekosten besteedt het Energieakkoord veel aandacht aan kostendaling voor wind op zee welke bereikt zou moeten worden door innovaties en productiviteitswinst bij aanleg van de parken. De potentie voor het gebruik van wind als bron van energie zijn is niet overal even groot. De gemiddelde windsnelheid op land op 10 meter hoogte is slechts 4.3 meter per seconde. Windenergie wordt winstgevend bij een gemiddelde windsnelheid van tenminste 5 m/s (Veum, 2005). Slechts een klein deel van de kustlijn bereikt windsnelheden van 7-8 m/s. De gemiddelde windsnelheden op de Noordzee liggen boven de 9 m/s. Onder de kust zijn de productie kosten het laagst, ver op de Exclusieve Economische Zone zijn de productiekosten het hoogst. De locatie van windmolens op land kunnen hier worden achterhaald: http://windstats.boschenvanrijn.nl/ De windsnelheden met degelijke resolutie op de Noordzee hebben we niet kunnen ontsluiten.

  • Water kan op veel plekken geborgen worden, waaronder in de ondergrond. Waterberging in onverzadigde zone kan bepaald worden door het verschil tussen de grondwaterstanden en AHN te bepalen. Hieraan is af te leiden hoeveel water er in potentie nog in de onverzadigde zone gebrogen kan worden. De kaart maximale berging in grondwater drukt uit hoeveel water (in mm) nog in de grond geborgen kan worden ten opzichte van een huidige natte situatie. Omdat dit per locatie zal verschillen, zijn geen verdere aannamen gedaan over hoe nat nog wenselijk is, of hoeveel water er gegeven de huidige afwateringsstructuur geborgen kan worden. Simpel gezegd, de kaart drukt uit hoeveel water je kwijt kan in de bodem, wanneer deze tot de rand (het maaiveld) gevuld kan worden.

  • Het bestand CBSpostcode4 bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (1234). Met ingang van november 2017 is gestart met jaarlijkse publicatie van kerncijfers over demografie, woningen, energie, sociale zekerheid, inkomen, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/48/statistische%20gegevens%20per%20vierkant%20en%20postcode%20november%202017.pdf

  • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2013 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Dit is de derde en laatste meest volledige versie. Lees voor meer informatie het volgende document: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/links/toelichting-wijk-en-buurtkaart-2013-2015.htm

  • Verzamelde gegevens uit het Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) met een beperkte hoeveelheid attributen.

  • Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit het TOPgrenzen-bestand van het Kadaster. Deze derde versie bevat het maximale aantal kerncijfers en zal hierna niet meer aangevuld worden. Via het Kadaster is tegen betaling ook een niet gegeneraliseerde versie verkrijgbaar. Lees voor meer informatie het volgende pdf document: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A829CFAB-2368-4318-8601-1C8F75DBE6F7/0/2009b68update2web.pdf

  • Water kan op veel plekken geborgen worden. Dit bestand geeft een beeld van de Waterberging in grote meren, waarmee de maximale bergingscapaciteit van de grote oppervlaktewateren bedoeld wordt. Deze is in beeld gebracht in m3 voor verschillende peilopzetten. De extra bergingscapaciteit wordt weergegevenbij een peilopzet van 10cm, 20cm en 30cm.

  • TOP250raster is afgeleid van de Wegenkaart van Nederland, schaal 1:250.000. Deze bestanden worden softwarematig gegenereerd uit de vectorbestanden. Geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen, maar ook als index voor TOP25raster en TOP50raster.

  • Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit het TOPgrenzen bestand van het Kadaster. Deze derde versie bevat het maximale aantal kerncijfers. Er komt geen update meer van deze versie. Via het Kadaster is tegen betaling ook een niet gegeneraliseerde versie verkrijgbaar. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A829CFAB-2368-4318-8601-1C8F75DBE6F7/0/2009b68update2web.pdf

  • Gegeneraliseerd vlak bestand van de gemenetegrenzen van Nederland per 01-01-2019. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaat A3).