From 1 - 10 / 62
  • Knelpunten van de otters tijdens de migratie tussen versnipperde natuurgebieden. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende: 1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter. 2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg). 3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal). 4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan. 5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

  • Begrenzing van het onderzoeksgebied van otters in Alblasserwaard. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende: 1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter. 2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg). 3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal). 4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan. 5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

  • AHN1 5 meter raster

  • De kaartlaag Gebiedsbiografieën bevat een groot aantal integrale landschapsstudies of gebiedsbeschrijvingen die als start kunnen dienen voor nieuw fundamenteel of toegepast onderzoek. Heel Nederland is al eens in meer of mindere mate onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn van alle provincies beschrijvingen in de serie ‘Ontgonnen verleden’ opgenomen. En ook bij de 1:50.000 bodemkartering zijn gebiedsbeschrijvingen gemaakt. Recenter zijn van sommige gebieden landschaps- of gebiedsbiografieën geschreven. Een groot aantal van dit soort min of meer integrale studies en gebiedsbeschrijvingen is verzameld in deze kaart. De biografieën zijn ingedeeld in 4 groepen: publieksboek | wetenschappelijke publicatie | gebiedsbiografie t.b.v. beleid of planning | basisliteratuur.

  • Deze WFS service bevat verwijzingen naar de downloads van AHN1 2 en 3

  • Door de provincie Gelderland wordt gewerkt aan het herstelprogramma Vennen en Venen N2000 Veluwe. Om de habitattypen te kunnen beoordelen is data nodig.

  • Het OpenTopo achtergrondkaartbeeld wordt 5x per jaar geproduceerd door Jan-Willem van Aalst. Dit betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. In opdracht van het nationale Veiligheidsberaad (www.veiligheidsberaad.nl) stelt het Instituut Fysieke Veiligheid (www.ifv.nl) dit kaartbeeld als WMTS ter beschikking aan de Publieke Dienstverlening Op de Kaart onder een CC-BY licentie.

  • Deze Openbare Mapserver van Bureau Monumenten Rotterdam toont de Rotterdamse monumenten,cultuurhistorische verkenningen,beschermde stadsgezichten

  • Leefgebieden van otters. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende: 1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter. 2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg). 3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal). 4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan. 5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

  • Ecologische verbindingen tussen de habitat gebieden van otters. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende: 1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter. 2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg). 3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal). 4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan. 5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.