From 1 - 10 / 321
 • Categories  

  INSPIRE Utility and Government Services - EnvironmentalManagementFacility (Richtlijn Stedelijk Afvalwater - waterzuiveringsinstallaties in Nederland 2020)

 • Categories  

  INSPIRE Utility and Government Services - EnvironmentalManagementFacility (Richtlijn Stedelijk Afvalwater - waterzuiveringsinstallaties in Nederland 2020)

 • Categories  

  INSPIRE Utility and Government Services - Appurtenance (Richtlijn Stedelijk Afvalwater - Lozingspunten EU2020)

 • Wateraanvoergebieden (onderdeel van het Wateraanvoerbesluit 1988).

 • De waterschapswaterlopen zoals deze geinventariseerd zijn t.b.v. de voorbereiding van het Waterhuishoudingsplan. De waterlopen zijn qua omtrek ingedeeld in 6 klassen.

 • Wat ziet U: De waterregulatiecapaciteit van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset Wat is de waarde: Een goede waterregulatiecapaciteit van de bodem is goed voor de groei van gewassen, met minder kunstmatige beregening en drainage, is goed voor de kwalititeit van het grondwater en oppervlaktewater, en zorgt samen met de structuur van de bodem voor de mogelijkheid tot berijding zonder schade. Belangrijk voor: landbouw, en bodem in de stad.

 • Open data service (API) met real-time, gratis informatie over openstaande bruggen. Tevens zijn de beschikbare ligplaatsen in de havens van Amsterdam en Rotterdam weergegeven, evenals de ligplaatsen in beheer bij North Sea Port en RWS. Als onderdeel van Blauwe Golf Verbindend wordt naast brug- en ligplaatsinformatie sinds augustus 2018 ook sluisinformatie getoond. Het aantal getoonde sluizen is momenteel nog zeer beperkt maar zal in de toekomst worden uitgebreid. De gegevens zijn beschikbaar via een API. Voor toegang tot de API kan contact worden opgenomen met Blauwe Golf Verbindend via: contact@blauwegolfverbindend.nl. De gegevens kunnen verder worden bekeken in verschillende webmaps en mobiele apps (zie tabblad downloads).

 • "Eenvoudige typering van het waterregime voor het overige landbouwgebied" gebruikt in de IHS-versie3 (Integraal Hydrologisch Streefbeeld). Nat: Wateroverlast in het voorjaar, geen droogte in de zomer: Gronden met GT I,II,II*,III in de huidige situatie Middel: (Beperkt) wateroverlast in het voorjaar en (beperkt) verdroging in de zomer: Gronden met GT III*,IV,V,V* in de huidige situatie Middel met kans op natschade bij herstel van het watersysteem: Gronden met GT III*,IV,V,V* in de huidige situatie en kans op natschade bij herstel van het watersysteem Droog: Geen wateroverlast in het voorjaar, droogte in de zomer: Gronden met GT VI.VII,VII* in de huidige situatie Droog met kans op natschade bij herstel van het watersysteem: Gronden met GT VI.VII,VII* in de huidige situatie en kans op natschade bij herstel van het watersysteem

 • De legger Wateren geeft inzage in de beheer- en onderhoudsverplichtingen van wateren en ondersteunende waterstaatswerken (zoals gemalen, duikers en stuwen). Het gaat hierbij om de verplichtingen waarop het waterschap toezicht uitoefent. De legger geeft ook aan tot waar het regime van de waterschapskeur (een waterschapsverordening) van toepassing is.

 • Ligging van watermolens in de afgelopen 8 eeuwen. Omdat in de loop van de tijd watermolens zijn verdwenen en zijn bijgebouwd gaat het om een totaal beeld en niet om een momentopname.