Zoeken
 
From 1 - 10 / 54
  • De data is actueel t/m september 2018, i.v.m. wijzigingen in het datamodel wordt dit bestand momenteel niet geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

  • Deze kaart bevat alle kadastrale percelen van Gemeente Koggenland

  • De verhuur prenten zijn een weergave van door de gemeente verhuurde stukken grond of stukken grond waarvoor een huuraanvraag is ingediend.

  • WKPB is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment.

  • Samenvatting van de dataset.

  • Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Historisch kadastrale secties overzicht

  • Deze kaart bevat alle buurten van Gemeente Koggenland met ingang van 1 januari 2019

  • Deze kaart bevat alle wijken van Gemeente Koggenland mei ingang van 1 januari 2019