From 1 - 10 / 366
 • De kaart laat zien welke faunavoorzieningen voor een weglocatie mogelijk zijn. Door de provincie wordt subsidieverlening voor gemeentelijke wegbeheerders opengesteld.

 • 1. verander de titel van de bron 2. verander de uu identificatie 3. kies de juiste status 4. kies het onderwerp 5. voeg trefwoorden toe 6. kies datum bron 7. beschrijf de herkomst 8. geef je emailadres bij contact metadata 9. Vervang deze tekst door relevante samenvatting van de dataset

 • Ligging van de Kassen (vector) volgens het Top10NL bestand

 • Deze kaart geeft een beeld waar lage vegetatie, zoals grasland, aanwezig is in Nederland. Alle vegetatie, lager dan 1 meter wordt weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij wordt de vegetatie uitgedrukt als percentage groen per gridcel. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten gemaakt met struiken en bomen in Nederland.

 • Deze kaart geeft een beeld waar de struiken staan in Nederland. Alle struiken, hoger dan 1 meter en lager dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij worden de struiken uitgedrukt als percentage struiken per gridcel. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten met bomen in Nederland en lage vegetatie.

 • Verhardingssoorten (wegdektypen) van de provinciale wegen.

 • Eigendommen van de provincie Overijssel die na analyse zijn aangewezen t.b.v. het project Iedereen een boom (1,1 miljoen bomen). De geselecteerde percelen, tot een oppervlak van 44 hectare, hebben de potentie om deels of geheel te worden beplant met bos, houtwallen of singels. Rekening houdend met landschappelijke aspecten en biodiversiteit leert een eerste landschaps- en ecologische toets dat binnen die 44 hectare circa 20 hectare ingeplant zou kunnen worden.

 • Beeldbeheer van bermstroken en zichtvlakken

 • Categories  

  Tot een 5 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren Van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.