Zoeken
 
From 1 - 10 / 20
 • Categories  

  Nederlands deel van de Noordzee kust ondieper dan 10 m LAT, tot een 20 meter grid resolutie geinterpoleerde waarden van dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van tenminste de Noordzee binnen het Nederlandse Continentaal Plat ondieper dan 20 mtr. en begrenst door basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie voor de Nederlandse binnenwateren. Voorals nog incl. Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

 • Categories  

  Tot een 1 meter grid resolutie geinterpoleerde waarden van dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren Van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.

 • Categories  

  Deze dataset bevat de rijstroken en maximumsnelheden uit de weggegevens van Rijkswegen. Deze kunnen gekoppeld worden aan de wegvakken uit NWB wegen. Deze dataset is aangemerkt als As-Is bron voor EU-doelen.

 • Categories  

  Deze dataset bevat alleen de wegvakken en hectometerpunten van het NWB - Wegen. Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Wegen is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 155.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (meting 2017). Het NWB-Wegen wordt maandelijks geactualiseerd. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van de doorontwikkeling van het NWB, komen zij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

 • Categories  

  Vaste en drijvende markeringen (boeien en bakens) van de Nederland incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee. Deze dataset is aangemerkt als As-Is bron voor EU-doelen.

 • Deze omhullende van het DTB geeft aan binnen welk gebied het Digitaal Topografisch Bestand is ingewonnen.

 • Toegangsbeperkend besluit (TBB) in de Voordelta.

 • Alle vaargeulen die worden onderhouden door en liggen in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid opgeknipt in vakken met gelijke nautisch gegarandeerde diepte (NGD)

 • Grenslijnen van beheergebieden Rijkswaterstaat op grond van de Waterwet voor het thema Waterstaatkundig beheer ingaande per 01-07-2019.