From 1 - 10 / 370
  • Dit bestand bevat de breuken op het niveau van het Trias (NLOG.nl). Het Trias is een periode in de geologische tijdschaal van ongeveer 251,9 tot 201,3 miljoen jaar geleden (Ma). De naam wordt in de stratigrafie ook gebruikt voor het systeem van gesteentelagen met deze ouderdom.

  • Overzicht van het nieuwe fietsroutenetwerk (Kromme Sturen Routes) voor de sportieve fietser in Overijssel. De routes worden uitgezet door de Stichting 365 dagen fietsen in Overijssel in samenwerking met tour- en fietsclubs in de betreffende regio’s. Deze kennen de routes en wegen in hun gebieden als geen ander. Op dit moment zijn de volgende routes opgenomen in deze dataset - Sallands Steilste (Sallandse Heuvelrug) - Wind in de Kop (Kop van Overijssel) - Twentse Tijdrit (Noord Twente) - Vals Plat Gevecht (Vechtdal) - Los op 't Ros (Zuid Twente). De routes zijn ongeveer 100 km. lang.

  • genexpressie in neurale stamcellen na blootstelling aan methylkwik

  • Genexpressie effecten in muizenlever bij steatose door blootstelling aan amiodaron, valproïnezuur en tetracycline

  • Genexpressie in keratinocyten na blootstelling aan sensibiliserende of irriterende stoffen

  • Bij geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen (>1500 m) gebruikt om huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug in de bodem gebracht. Voor geothermie kan in Overijssel gebruik worden gemaakt van de Slochteren Formatie en de Onder Detfurth Zandsteen Member. Op deze kaart is de ingeschatte temperatuur van het te produceren water uit de Onder Detfurth Zandsteen weergegeven. De temperatuur is uitgerekend op basis van een geothermische gradiënt van T = 0,000002*z2 + 0,0291*z +10, en hangt af van de diepte (z) van de formatie.

  • Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander. Het betreft de laag- (LS), midden- (MS) en hoogspanningsnetten (HS), inclusief laagspanningskasten, middenspanningsruimtes (MSR) en stations. Let op! Getoonde gegevens vervangen in GEEN geval de verplichting voor een KLIC-melding. In het geval van (graaf)werkzaamheden dient te allen tijde een melding gedaan te worden. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend in het geval van bijvoorbeeld graafschade.

  • De dataset bestaat uit de inventarisatie plots van het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel. De plots bestaan uit gebiedsbegrenzingen waar sinds 1994 tweejaarlijks in het voorjaar wordt gekeken naar het voorkomen van Weidevogels. Het meetnet bestaat uit 41 plots. In 2015 zijn 8 locaties in concentratiegebieden met weidevogelbeheer toegevoegd en 15 locaties vervallen. Dit om het meetnet beter te doen aansluiten op het agrarisch natuurbeheer (ANLb 2016). De gegevens van het meetnet worden geleverd aan het Nationaal Weidevogelmeetnet, als onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). De inventarisatie gegevens van de gevonden soorten zijn opgenomen in de dataset “Inventarisatiegegevens weidevogels”

  • Welstandsnota 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit' vastgesteld door de gemeenteraad van Schagen op 9 februari 2016.

  • Dit bestand bevat de breuken op het niveau van het Perm (NLOG.nl). Het geologisch tijdperk Perm is in de geologische tijdschaal de laatste periode van het era Paleozoïcum. Het Perm duurde van 298,9 ± 0,2 tot 252,2 ± 0,5 miljoen jaar geleden (Ma).