Zoeken
 
From 1 - 10 / 261
  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De ambitiekaart geeft de gebieden aan waar een verbetering van de natuurkwaliteit op langere termijn mogelijk en wenselijk is.

  • Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

  • Het bestand bevat gegevens over

  • Het bestand bevat gegevens over

  • Het bestand bevat gegevens over gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico.

  • Maximumsnelhedenkaart van alle wegen in Nederland.

  • Het betreft de NIS-levering van januari 2019. De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand ten behoeve van de natte districten van Rijkswaterstaat en het NIS. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart Nat zijn de volgende lagen te onderscheiden: Bodem (vlakken) Exploitatie (vlakken) Kunstwerken (punten, lijnen, vlakken) Oevers (lijnen, vlakken) Verkeersvoorzieningen (punten, vlakken) Water (punten, vlakken)

  • Het betreft de NIS-levering van januari 2019. De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand ten behoeve van de natte districten van Rijkswaterstaat en het NIS. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart Nat zijn de volgende lagen te onderscheiden: Bodem (vlakken) Exploitatie (vlakken) Kunstwerken (punten, lijnen, vlakken) Oevers (lijnen, vlakken) Verkeersvoorzieningen (punten, vlakken) Water (punten, vlakken)