Zoeken
 
From 1 - 10 / 342
  • Framework service contract voor de Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2015 (hoge resolutie). Productie van de ruimtelijke producten van het Copernicus Land (continentale component) landmonitoring service: deel 2 - Bosproducten voor de EEA39. Laag met de boom(bedekkings)dichtheid (i.e. boomkruindichtheid) (variërend van 0-100%) met een ruimtelijke resolutie van 20*20m en nationale projectie voor het referentiejaar 2015 (+/- 1 jaar). «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Op de kaart ziet u hoeveel verschillende bestrijdingsmiddelen de norm overschrijden, als percentage van het totaal aantal gemeten stoffen. Hoe roder de stip, om hoe meer verschillende stoffen het gaat. Bij grijze stippen is geen percentage berekend. De kaart is afkomstig van de Atlas Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater (www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl). Deze atlas is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL. De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie in deze webservice

  • Op de kaart ziet u een overzicht van de zwembaden in Nederland. Dit kunnen openbare zwembaden zijn (blauwe stippen), besloten zwembaden (rode stippen), of semi-openbare zwembaden (gele stippen). Wanneer het type zwembad onbekend is, is dit weergegeven met een grijze stip. Besloten en semi-openbare zwembaden horen vaak bij een hotel, vakantiepark, sauna of fitnesscentrum. Bij besloten zwembaden kunt u alleen zwemmen als u op de locatie overnacht of lid bent van het centrum. Bij semi-openbare zwembaden kunt u ook losse kaartjes voor het zwembad kopen.

  • Deze indeling geeft een getrouw beeld van welke netbeheerder voor een bepaald gebied verantwoordelijk is. De formele juridische gebiedsindelingen liggen vast in de Gebiedsindelingscode Elektriciteit en Gas en de Drinkwaterregeling . Inloggegevens voor deze webservice zijn vereist: User: opendata Password: opendata

  • Surveillancegebieden van de Kustwacht. Bestand is aangemaakt door RWS dienst Noordzee o.b.v. een brondocument met coordinaten (het operationeel plan van de Kustwacht).

  • Parkeren Gemeente Koggenland

  • Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland voor het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor concentratie NO2 op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in zes concentratieklassen: overschrijding van de grenswaarde, een bijna overschrijding en de overige waarden. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van voorspelling van de verkeersintensiteiten en met rekenmodellen op basis van jaar 2016. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van rond de 20-25 procent. Doel van vervaardiging: Ter publicatie in de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit.

  • Geo pagina Gemeente Koggenland

  • Ruimtelijke plannen Gemeente Koggenland

  • Luchtfoto 2018 Gemeente Koggenland