From 1 - 10 / 288
  • Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. bron: Aquo

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

  • Het feitelijke stedelijk gebied, aangevuld met verleende bouwrechten in onherroepelijk geworden bestemmingsplannen en inpassingsplannen. Het bestaand stedelijk gebied maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D1).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

  • De ruimte aan weerszijden van, boven en onder een waterstaatwerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen. bron: nota legger

  • De verbodszone diepe boringen is onderdeel van de grondwaterbeschermingsgebieden gericht op de bescherming van het grondwater dat wordt onttrokken voor de drinkwatervoorziening. In gebieden met kleilagen in de ondergrond is sprake van een natuurlijke bescherming van de grondwaterwinning. De verbodszone is er op gericht te voorkomen dat de natuurlijke bescherming wordt aangetast.Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten A, C1 en C2).

  • Color Infrared (CIR) zomerluchtfoto van 2015 met een resolutie van 25cm

  • Uit de overlap van de 10 cm stereo beelden van de voorjaarsvlucht van 2015 zijn 20 cm puntenwolken gegenereerd middels Semi Global Matching. De overlappen zijn samengevoegd en geconverteerd naar een 20cm true pixel product. Deze "platgeslagen" puntenwolk heeft geen last van omvalling waardoor het een ideaal product is om bijvoorbeeld de BAG en BGT op te karteren.

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

  • Voor het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa gelden regels met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een zone van 4 meter vanaf de instreek van de waterloop en het innemen van oppervlaktewater.Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).