From 1 - 10 / 436
  • CORINE Land Cover change (2006-2012) database of the Netherlands. Monitoring of CLC land cover changes between 2006 and 2012 with a minimum mapping unit (MMU) of 5ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • CORINE Land Cover 2012 database of the Netherlands. Land cover of the Netherlands in 2012 based on satellite imagery in combination with ancillary data with reference date around 2012. Land cover mapping according to the CLC class descriptions with minimum mapping unit 25ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • CORINE Land Cover 2006 database of the Netherlands (revised). Land cover of the Netherlands in 2006 based on satellite imagery in combination with ancillary data with reference date around 2006. Land cover mapping according to the CLC class descriptions with minimum mapping unit 25ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Landbouwgebied Plus.In deze plus-gebieden heeft de landbouw nog verdere mogelijkheden, zoals schaalvergroting en meer geindustrialiseerde vormen van landbouw. Ook zijn dit de voorkeursgebieden voor het verplaatsen en het inplaatsen van agrarische bedrijven. Komt voor in kaart 6: Robuust landbouwsysteem.

  • Locatie van elektronische meetpunten op provinciale wegen in Overijssel, onderverdeeld naar permanente meetpunten en periodieke meetpunten. Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom, worden motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteiten gemeten en berekend naar gemiddelde jaarcijfers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Geopark De Hondsrug. De Hondsrug is onder auspicien van UNESCO aangewezen als eerste European Geopark van Nederland. Deze status biedt kansen voor het behouden en ontwikkelen van de aardkundige en cultuurhistorische waarden, voor toeristisch-recreatieve voorzieningen en voor netwerkvorming. Het project is een voorbeeld van een regionaal beeldverhaal.Komt voor in kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

  • In Zaanstad staan veel vooral vooroorlogse woningen op houten funderingspalen. Deze palen zijn kwetsbaar voor bacteriële aantasting, waardoor de fundering zijn draagkracht kan verliezen. Dan is funderingsherstel noodzakelijk.

  • Dit bestand geeft een overzicht van de spoedlocaties.

  • Locaties van boringen waarin geen keileem is aangetroffen omdat de boring beeindigd is in een ondieper gelegen bodemlaag. Als de keileem op deze locatie aanwezig is ligt deze waarschijnlijk dieper dan de boring die is uitgevoerd. Op basis van de omliggende boringen waar keileem is aangetroffen, is de verwachte diepte van de keileem op deze locaties ingeschat, deze diepte is met de boring niet bereikt.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater. Potentiele gebieden (voorkeurslocaties) met grondwater voor toekomstige drinkwaterwinning. Komt voor in kaart 10: Grondwater.