Zoeken
 
From 1 - 10 / 330
 • Categories  

  Deze View service is gebaseerd op de geharmoniseerde datasets van Provincies, Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Defensie voor conceptkaarten met habitatgebieden. Dit zijn niet de definitieve habitattypenkaarten; ze zullen nog bewerkt en vernieuwd worden.

 • De Ontgravingskaart Bovengrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet.

 • Luchtfoto 2013 Gemeente Koggenland

 • Deze dataset bevat de locaties van alle elektrische oplaadpunten binnen de gemeente Heemstede. Elk record bevat een nummer, een locatie en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

 • Deze dataset bevat de locaties van alle strooiroutes binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID en een prioritering. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

 • Dit vlakkenbestand bevat informatie van de bebouwde kom van steden en dorpen in Overijssel. Het betreft gegevens van bebouwde gebieden binnen de provincie Overijssel. Het is bedoeld als illustratief bestand (niet voor analyse doeleinden). Het heeft geen juridische status. Het bestand wordt op adhoc basis bijgehouden. Bestand is gemaakt op basis van luchtfoto's (2015) en Top10NL (BRT 2016). In nov. 2016 zijn de kernen Kampen, IJsselmuiden, 's Heerenbroek en Genemuiden aangepast.

 • Categories  

  Het Landelijk Grondwater Register (https://www.lgronline.nl/) bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem. Dit bestand is opgenomen in de INSPIRE dataset voor Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).

 • Bestand met telvakken waarop verkeersintensiteiten wordt gemeten in een bepaald jaar met toevoeging van een viertal kolommen met links naar detail informatie.

 • Categories  

  Het bestand bevat gegevens over de grenzen van vigerende vergunningen voor ontgronding.

 • Het Bestand Bodemgebruik 2008 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10Vector. bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2008. In 2011 en 2012 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2013 wordt het Bestand Bodemgebruik 2010 gepubliceerd. Er zullen bij een bevraging van deze WFS maximaal 15.000 features worden gegeven. Het is aan te raden om met behulp van een bbox te filteren ter grootte van 10 bij 10km.