Zoeken
 
From 1 - 10 / 324
 • Categories  

  Deze Download service bevat gegevens uit de landelijke datasets van inrichtingen met gevaarlijke stoffen voor de risicokaart en locaties voor grondwateronttrekking of -infiltratie in het landelijk grondwater register. Deze Download service is ingericht voor het INSPIRE thema Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).

 • Categories  

  Deze webservice toont de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland (algemene en academische ziekenhuizen inclusief de buitenpoliklinieken). Het betreft de situatie van september 2013. Het bestand bestaat uit een locatienaam, organisatienaam en adresgegevens.

 • Deze dataset bevat de locaties van alle parkeersectoren binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID, sector en tarief. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

 • Categories  

  Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

 • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaieken zijn landsdekkend. Binnen de service worden 3 lagen per jaargang aangeboden, - Hoge resolutie orthofoto onder de naam Ortho10 - Lage resolutie orthofoto (RGB) onder de naam Ortho25 - Lage resolutie orthofoto (CIR) onder de naam Ortho25IR

 • Hectometerpunten opgenomen op de assen van waterwegen in Overijssel. Opgenomen zijn de hectometerpunten van alle waterwegen die worden beheerd door de provincie Overijssel. Het betreft dus niet de in het terrein aanwezige hectometerbordjes maar de berekende hectometermaten op de assen van de provinciale vaarwegen. Bij de waterwegen is op elke 200 meter een punt geplaatst.

 • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.

 • Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro.

 • Categories  

  Percelen, in rijkseigendom, in de Kustwateren en het Grevelingenmeer, waar de huurder mosselen dan wel oesters mag kweken en oogsten.

 • Categories  

  Deze Download service is gebaseerd op de geharmoniseerde datasets van Provincies, Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Defensie voor conceptkaarten met habitatgebieden. Dit zijn niet de definitieve habitattypenkaarten; ze zullen nog bewerkt en vernieuwd worden.