From 1 - 10 / 463
  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op bijbehorende kaart 2B (Kernkwaliteit landschap) wordt de grens van het Nationaal landschap Drentsche Aa aangegeven.

  • bestand met de coördinaten van alle straten in Nederland.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan op kaart 1 (Visie 2020) de nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie.Ten aanzien van de verblijfsrecreatie wil de provincie inzetten op versterking, uitbreiding en vernieuwing van de bestaande bedrijven in samenhang met de omgeving, het vrijetijds landschap. Nieuwvestiging is niet mogelijk in de EHS en robuuste landbouwgebieden. Met uitzondering van nieuwvestiging als gevolg van ver-/uitplaatsing van bestaande bedrijven uit kwetsbare gebieden, daarvoor de provincie ruimte wil zoeken aan de randen van natuurgebieden. Ook hiervoor wil de provincie de systematiek van de SER-ladder toepassen.

  • bestand met de coördinaten van alle 5 positie postcodes van Nederland.

  • Dit bestand geeft de extra wens natuur in het hart van Drenthe weer, zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 4 is weergegeven.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Bijbehorende kaart wordt gebruikt in kaart 2C (Stilte en duisternis), kaart 4 (Robuuste EHS 2020/2040 en in kaart 3 (ruimtelijk-economische ontwikkelingen en mobiliteit) in combinatie met de Nationale Parken Natura 2000.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld waarin de aardkundige waarde, stergebied is aangegeven op kaart 2D als onderdeel van de kernkwaliteitenkaart. De samenhang van kernkwaliteiten in de in dit bestand aangegeven gebieden is van provinciaal belang, een integrale provinciale advisering voor deze gebieden heeft prioriteit en de inzet van provinciale middelen (o.a. subsidies) voor behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten in deze gebieden heeft prioriteit.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op de kaarten 1 en 3 de ontwikkeling van Assen-Zuid, in het kader van RSP (Regio Specifiek Pakket).

  • Voor deze gebieden zijn hectaren gereserveerd om de EHS te realiseren. De stergebieden staan vermeld in het Natuurbeheerplan Drenthe.

  • Een bestand met alle buslijnen in Overijssel. Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en eindbestemming en richting. Dienstregeling jaar 2021 (ingaande 13-12-2020)