From 1 - 10 / 115
  • DTB met filter op objectcode 76 en 77

  • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand). Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

  • Gedetailleerde wegenkaart (puntensymbolen). Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

  • DTB gefilterd op objectcode 800 tot en met 806

  • DTB met filter op objectcode 78

  • Gegeneraliseerd bestand van de provinciegrenzen van Nederland per 01-01-2019. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaten A3).

  • De kwantitatieve gevoeligheid is gedefinieerd als het product van de verblijftijd van grondwater met de infiltratiesnelheid. Wanneer namelijk een waterdeeltje twee maal langer onder de grond blijft, is het twee maal zo belangrijk voor de waterkwaliteit in een aquifer. Het zelfde geldt voor de infiltratiesnelheid. Wanneer in een gebied twee maal meer infiltreert dan in een ander gebied (en de verblijftijd is gelijk), is het gebied twee maal belangrijker voor de algehele grondwaterkwaliteit. De kaart geeft daarom aan welke gebieden belangrijk zijn voor de ‘algehele waterkwaliteit’, alleen rekening houdend met conservatief transport, en dus zonder rekening te houden met afbraak en retardatie. Inzicht in de kwantitatieve gevoeligheid is van belang, omdat de belangrijkste karakteristiek van grondwatersystemen is, dat het grootste deel ondiep en kort in de ondergrond verblijft, en een heel klein deel van een gebied voor een groot deel de diepere waterkwaliteit bepaalt. Op de kaart is de kwantitatieve gevoeligheid weergegeven op logaritmische schaal. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Ligging en administratieve gegevens van de fierljepschansen in Friesland

  • Bestand met locaties van zeilscholen plus administratieve gegevens

  • Gegeneraliseerd vlak bestand van de gemenetegrenzen van Nederland per 01-01-2019. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaat A3).