From 1 - 10 / 91
  • In deze regio is een netwerk ontwikkeld van 50 Historische Wandelpaden: 400 kilometer in totaal. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo ontstaan nieuwe, volwaardige routes. Deze bijzondere wandelroutes voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes. Bij het samenstellen van het netwerk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rustige (onverharde) wegen en fietspaden. Gedeeltelijk lopen de wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden.

  • Officieel toegestane kitesurflocaties

  • Traject van de Slachtemarathon. De marathon is een 42 kilometer lange tocht over de oude Slachtedyk, die tussen Oosterbierum en Raerd door het Friese landschap kronkelt. Een tocht waarin kunst, cultuur en muziek een belangrijke rol spelen, naast de prachtige omgeving.

  • Werkgebieden (rayon's) van de eenheid Wegen en Kanalen (WK) in de Provincie Overijssel (weergegeven als een vlakkenbestand). De rayons zijn verdeeld in drie gebieden: Noordwest Overijssel, Salland en Twente. De laatste regiowijziging dateert van februari 2019.

  • Vergraven en geegaliseerde gronden.

  • Op de archeologische kaart staan de gebieden en terreinen van archeologische waarde. Ook staan hier de beschermde archeologische monumenten op. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuur-Historische Waardenkaart (CHW)

  • De gemiddelde doelrealisatie in natte natuureenheden in de huidige situatie, dus bij de actuele grondwaterregime (AGOR). Deze gemiddelde doelrealisatie is gebaseerd op de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en voor natuurgebieden die afhankelijk zijn van kwel, de mate van kwel.

  • Overzicht waterlopen in Brabant

  • Overzicht met lokatie van riviervlakten

  • Weergave beschermingsgebieden provincie Noord-Brabant.