Zoeken
 
From 1 - 10 / 99
  • Bestand geeft de aanwezigheid van zandige afzettingen in het kleidek weer, alsmede de diepte van de Pleistocene zand ondergrond in het Gelderse Rivierengebied (Neder-Betuwe, Overbetuwe, land van Maas en Waal, Bommelerwaard, Tielerwaard, Ooijpolder, Gelderse Poort) en langs de Gelderse IJssel (Liemers, Oude IJssel, IJsseldal, IJsseldelta) in Gelderland en Overijssel.

  • Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.

  • Bestand met sportaccommodaties en administratieve gegevens. Het betreft buitensportaccommodaties: sportvelden, tennisbanen, ijsbanen, kaatsvelden etc.

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering

  • De waarden per gridcel geven de Gemiddeld Hoogste (winter)Grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.

  • Deze kaart laat de inplaatsing van de melkveehouderij zien. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3, vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004.

  • Provinciale Staten hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Op kaart 1 van de vastgestelde functiekaart zijn de zoneringen aangegeven.

  • Dit bestand geeft de ontwikkeling van stadsrandzones weer zoals opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, vastgesteld door Provinciale Staten op 7 juli 2004.

  • Dit bestand geeft de te ontwikkelen goederenoverslag weer, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 4.

  • Dit bestand geeft het centraal gedeelte en zonering LOFAR (Low Frequency Array) weer, The eyes of the Earth. Het betreft een binnenste en buitenste ellips met elk zijn eigen beperkingen, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4 .LOFAR (Low Frequency Array), is een uniek ICT-project dat is ontstaan uit de ambitie van Nederlandse sterrenkundigen om het prille begin van ons heelal waar te nemen. Daarvoor is een radiotelescoop nodig die honderd maal gevoeliger is dan de huidige telescopen. LOFAR ontwikkelt deze radiotelescoop als een netwerk van tienduizenden sensoren. Die kleine antennes zijn verdeeld over een gebied met een diameter van 350 kilometer en gekoppeld aan een supercomputer via een uitgestrekt glasvezelnetwerk.