Zoeken
 

Creation year

1994

5 record(s)

 

License

Type of resources

protocol

Years

revisionDateYears

publicationDateYears

From 1 - 5 / 5
  • Dit bestand bevat de resultaten van de inventarisatie van de jongere bouwkunst in de provincie Fryslân. De gegevens zijn verzameld tijdens het Monumenten Inventarisatieproject (MIP), uitgevoerd tussen 1987 en 1994. De geïnventariseerde objecten en complexen zijn een historische getuigenis en bouwkundige vertaling van de ontwikkelingen die in de periode 1850-1940 op maatschappelijk, cultureel, technisch en economisch gebied hebben plaatsgevonden. In totaal gaat het om bijna 7000 objecten. Het betreft o.a. woonhuizen en wooncomplexen, boerderijen, bedrijfspanden van handel en industrie, openbare gebouwen, religieuze gebouwen, molens, scholen, sport en recreatievoorzieningen, weg en waterbouwobjecten, begraafplaatsen en vestingwerken

  • Grove aanduiding meetpunten RUG- meetnet en grondwaterkwaliteits- meetnet.

  • Dit bestand geeft de landinrichtingsgebieden in voorbereiding en uitvoering weer. Onder landinrichtingsgebieden kunnen worden verstaan het geheel van alle stukken grond en gebouwen die worden herverkaveld.

  • Waterlopeninventarisatie door de muskusrattenbestrijders.

  • De autosnelwegen, de autowegen en de spoorwegen in de provincie Drenthe.