Zoeken
 
From 1 - 10 / 11
  • Overzicht zeegroentesnijgebieden Nbwet Oosterschelde

  • Spitvakken Nbwet vergunning in Oosterschelde

  • De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

  • De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

  • Ligging van de Basiskustlijn langs de nederlandse Kust. Deze basiskustlijn is eerst in 1991 vastgesteld en in 2001 herzien en in 2012 bevestigd. De basiskustlijn is de kustlijn waaraan getoetst wordt in het kader van de Kustlijnzorg.

  • Ligging van de Basiskustlijn langs de nederlandse Kust. Deze basiskustlijn is eerst in 1991 vastgesteld en in 2001, 2012 en 2017 herzien. De basiskustlijn is de kustlijn waaraan getoetst wordt in het kader van de Kustlijnzorg.

  • er treedt voortdurend sedimenttransport op in het IJsselmeergebied. Het bestand schetst dan ook de bodemgesteldheid van de toplaag op het moment van kartering, 1981-1991. Toelichting over het bestand is aanwezig bij de afdeling WSM, dienst IJsselmeergebied.

  • Parcoursen voor het houden van motorcross-evenementen op de weg.

  • In het bestand bodem.shp wordt de opbouw van de bovenste 80 cm van de waterbodem weergegeven. Het bestand schetst de bodemgesteldheid op het moment van kartering, 1981-1991. Bij het bestand horen 3 layer of avl-bestanden waarin de legenda staat aangegeven. Deze bestanden kunnen ook gebruikt worden om de 3 lagen die in het bestand verwerkt zitten te tonen, te weten 0-25, 25-50 en 50-80 cm. Toelichting over het bestand is aanwezig bij de afdeling WSM, dienst IJsselmeergebied.

  • De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.