Creation year

1978

2 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 2 / 2
  • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natuurlijk milieu. Een van deze eigenschappen is de landschappenkaart. De landschappenkaart is opgebouwd aan de hand van vorm, inrichting en topografische eigenschappen in 9 verschillende typen landschappen.

  • Vegetatiedatabase (opgebouwd uit vlakken) van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden), ingewonnen op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. Inwinning per gebied gebeurt in een cyclus van 6 jaar. De database bevat vanaf 2008 afgeleide informatie waarmee, naast de vegetatiekaart en grove duintypenkaart (GST), de volgende kaarten kunnen worden gemaakt: vegetatiezoneringskaart, vegetatiestructuurkaart en KRW-zoneringskaart. Via de servicedesk data van Rijkswaterstaat is een vertaaltabel beschikbaar van Salttype naar betreffende afgeleide. De database is samengesteld uit vegetatiekarteringen die zijn ingewonnen op basis van classificatie volgens Salt97 en Salt08. Tot en met 2007 zijn vegetatiekarteringen ingewonnen aan de hand van Salt97. Bij deze karteringen werden per gebied lokale vegetatietypen onderscheiden. Met de komst van Salt08 is de typologie geharmoniseerd. Karteringen tot en met 2007 zijn vertaald naar de Salt08 typologie. Per kartering is er een vertaallijst van de typen beschikbaar, deze kan worden opgevraagd via de servicedesk data van de CIV. Voor een bijbehorende toelichting per karteergebied per jaargang, zie: http://publicaties.minienm.nl/zoeken. In bijlage I van elke toelichting wordt de specifieke metadata gegeven. Van de originele karteringen zijn GIS gegevens ook file based op basis van Salt97 beschikbaar onder: http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/kweldervegetatie/