Creation year

1974

2 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 2 / 2
  • Kwetsbaarheid van de vegetatie voor verzuring op basis van de vegetatiekaart, milieukartering Drenthe 1974-1978, deel IV.

  • Milieukartering Drenthe 1974-1980, Deel III: Fysische geografie, Provinciale Planologische Dienst van Drenthe (augustus 1980). Fysische geografie of natuurkundige aardrijkskunde is die richting van de geografie die zich bezighoudt met de bestudering van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en hebben gevormd. Het is een onderdeel van de aardwetenschappen. Fysische geografie bestudeert voornamelijk het natuurlijk milieu.