Wijk- en Buurtkaart 2018 versie 1

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2018 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2012. Deze eerste versie bevat een deel van de kerncijfers. Hierbij ontbreekt de bevolkingsdichtheid. September 2019 wordt een tweede versie gepubliceerd. Lees voor meer informatie het volgende document: https://www.cbs.nl/-/media/cbs/dossiers/nederland%20regionaal/wijk-en-buurtstatistieken/2018/2018ep42%20toelichting%20buurtkaart%202018.pdf

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( publicatie )
Identifier van de bron
14076c36-c26d-2018-ac36-7e65f530188c

contactpunt

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland

Beheer informatie

Voorbeeldweergave
 • thumbnail
 • large_thumbnail

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm

 • CBS
 • wijken
 • buurten
 • gemeenten
 • statistiek
 • bevolkingdichtheid
 • inwoners
 • allochtonen
 • autos
 • huishoudens
 • nabijheid
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( theme )
 • Spreiding van de bevolking — demografie
 • Statistische eenheden

Gebruik/Toepassing

Juridische restricties

Samenhangende datasets

Citatie

Datum
Onderwerp
 • grenzen
 • maatschappij

Dekking

N
S
E
W

Verticale dekking

Verticale CRS

gml:verticalCS

gml:verticalDatum

Distributie

Distributie

Distributie formaat
 • Shapefile

Distributeur

distributeur

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland

Digitale leverings opties

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Compleetheid

Compleetheid

Compleetheid

Herkomst

Processtap

Bron

Processtap

inwinner

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
ffefc3dc-dc8f-4589-ae22-a60bebcdf5cb

contactpunt

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice ( informeren )
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland