Vervoersnetwerken - Wegen (INSPIRE geharmoniseerd) - RWS

Vervoersnetwerken - wegen bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( creatie )
Identifier van de bron
eu-cb527d-f6db-4835-b0cd-dea245241254

contactpunt

Beheer informatie

Voorbeeldweergave
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
  • Vervoersnetwerken
INSPIRE prioritaire dataset
  • Geluidsbelasting hoofdwegen (Richtlijn Omgevingslawaai)
Trefwoorden
  • Nationaal
  • EU
  • INSPIRE
  • transport

Gebruik/Toepassing

contactpunt

Juridische restricties

Veiligheidsrestricties

Samenhangende datasets

Citatie

Datum
Onderwerp
  • transport

Dekking

N
S
E
W
Geografische identifier
Nederland

Verticale dekking

Verticale CRS

Distributie

Distributie

Distributie formaat
  • GML ( 3.2 )

Distributeur

contactpunt

Beheer PDOK
Postbus 9046
Apeldoorn
Gelderland
7300 GH
Nederland

Standard leveringsproces

Digitale leverings opties

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Compleetheid

Compleetheid

Herkomst

Processtap

contactpunt

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258

Referentiesysteem
EPSG / http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5730

Content

gmd:contentInfo

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
eu-cb527d-f6db-4835-b0cd-deb245241254

contactpunt

Rijkswaterstaat
Postbus 2232
Utrecht
Utrecht
3500 GE
Netherlands