CBS Postcode6 statistieken

Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens per volledige postcode. Met ingang van november 2017 is gestart met jaarlijkse publicatie van kerncijfers over demografie, woningen, energie, sociale zekerheid, inkomen en nabijheid van voorzieningen. De gegevens zijn standgegevens per 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017. Energiegebruik, huishoud inkomen en aantal geboorten betreffen gegevens over het voorgaand jaar. Van de recentere jaren zullen niet direct alle gegevens beschikbaar zijn, deze worden jaarlijks aangevuld. Hoewel alle postcodevlakken aanwezig zijn bevatten alleen die postcodevlakken gegevens over personen waarin minimaal vijf inwoners aanwezig zijn en gegevens over woningen waar minimaal vijf woningen liggen. De begrenzing van de postcodevlakken is afkomstig van de ESRI postcode kaart. Deze publicatie is van december 2017. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/48/statistische%20gegevens%20per%20vierkant%20en%20postcode%20november%202017.pdf

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( publicatie )
Identifier van de bron
8d1dcb92-2465-c6c6-2017-c6c603da916g

contactpunt

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland
Voorbeeldweergave
 • thumbnail
 • large_thumbnail

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm

 • CBS
 • vierkant
 • grid
 • statistiek
 • bevolkingsdichtheid
 • inwoners
 • leeftijd
 • allochtonen
 • woningen
 • WOZ
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
 • Statistische eenheden
 • Spreiding van de bevolking — demografie

Gebruik/Toepassing

Juridische restricties

Onderwerp
 • maatschappij
 • grenzen

Dekking

N
S
E
W

Distributie

Distributie

Distributie formaat

distributeur

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Compleetheid

Herkomst

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
e9841ae6-8f1d-460f-9506-a6b5ed2dc15f

contactpunt

Centraal Bureau voor de Statistiek - infoservice ( informeren )
Henri Faasdreef 312, Postbus 24500
Den Haag
Zuid Holland
2490HA
Nederland