Geluidkaart hoofdspoornet 2016 (Lden)

Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (berekend volgens gewogen geluidbelasting over een etmaal - Lden) wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen.

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( publicatie )
Identifier van de bron
ad6665a1-696f-41f0-a9c9-f7b9426c1e4b

Trefwoorden
 • Geluidkaart
 • hoofdspoorwegen
 • Lden
 • Omgevingslawaai
 • spoor
 • Geluidskaarten
 • spoorwegen
 • geluidsbelasting
 • geluidcontouren
 • Geluidsbelasting hoofd spoorwegen - dag avond nacht (Richtlijn Omgevingslawaai)
 • Lden
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( theme )
 • Menselijke gezondheid en veiligheid

Juridische restricties

Onderwerp
 • natuur en milieu
N
S
E
W

Kwaliteit

Data kwaliteit

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
c3c004ad-5387-4b00-a225-9afbcaa5d31b