Geluidkaart Schiphol 2016 (Lden)

Geluidkaart 2016 voor Schiphol in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor Schiphol wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet Luchtvaart die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Berekend volgens gewogen geluidbelasting over een etmaal - (Lden) en over de nacht (Lnight). De contouren op de kaart zijn gebaseerd op modelberekeningen van het NLR en geven inzicht in de geluidsbelasting in het voorgaande jaar (2016), hier het gebruiksjaar voor de luchthaven Schiphol dat liep van 1 november 2015 tot 1 november 2016. Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren voor Lden en Lnight variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen. Voor een actueel overzicht van de dagelijkse geluidniveaus rondom Schiphol, zie NOMOS http://nomos.schiphol.nl.

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( publicatie )
Identifier van de bron
2376d608-14fa-4c82-b5ce-5687b23c139c

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( theme )
  • Menselijke gezondheid en veiligheid
GEMET - INSPIRE themes. version 1.0
  • Geluidsbelasting hoofd luchthavens - nacht (Richtlijn Omgevingslawaai)
  • Geluidsbelasting hoofd luchthavens dag-avond-nacht (Richtlijn Omgevingslawaai)
Trefwoorden
  • Lden
  • Geluidkaart
  • Geluidbelastingskaart
  • Schiphol
  • geluidhinder
  • Luchtvaart

Juridische restricties

Onderwerp
  • natuur en milieu
N
S
E
W

Kwaliteit

Data kwaliteit

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / epsg:28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
83dab947-387b-49df-8ad2-32bb10d46d38